Huisartsen en gemeenten gaan nauwer samenwerken

15 juni 2015

Een goede samenwerking tussen gemeente en huisartsen biedt kansen om inwoners tijdig en van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien. Vandaag ondertekenden de huisartsen van de huisartsengroep Savallelaan in Voorburg en wethouder Bruines namens de gemeente de afspraken voor de pilot: ‘Verbinding huisartsen en gemeenten’.  De aanleiding voor deze pilot is dat de gemeente sinds januari verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Een van de uitgangspunten is dat de zorg en ondersteuning in de buurt van inwoners organiseren.

Voor de pilot maken huisartsen en gemeente gebruik van een digitale, beveiligde verbinding; ‘ZorgMail’. ZorgMail wordt al gebruikt door zorgverleners in de gezondheidszorg, de gemeente sluit hier nu bij aan. Verwachting is dat ondersteuning aan inwoners door de nauwere samenwerking sneller en meer in samenhang kan worden ingezet. Bovendien kunnen de huisartsen en gemeente meer gebruikmaken van elkaars kennis en expertise. Daarnaast wordt het verwijzen eenvoudiger en zijn de administratieve lasten minder.

Gemeente en huisartsen hebben een apart privacyreglement opgesteld voor een zorgvuldige en bewuste omgang met privacygevoelige informatie. Voorafgaand aan het delen van informatie vragen huisartsen en de gemeente toestemming aan de inwoners. De duur van de pilot is een half jaar daarna wordt besloten hoe de samenwerking verder vorm te geven.

Bron: http://www.leidschendam-voorburg.nl