Actueel

Nieuws, blogs en persberichten over de lokale overheid, ICT of eGem vindt u hier.


Ik moet als softwareleverancier aansluiten op GGI-netwerk

“Ik ben softwareleverancier bij gemeenten. Ik lever mijn software met name als een dienst vanuit een beveiligd datacentrum. De medewerkers van de gemeente krijgen toegang tot de gemeentelijke software via een netwerkverbinding. Eén van mijn gemeenten vraagt mij nu om aan te sluiten op het GGI-netwerk van VNG Realisatie. Wat kan ik doen? ” Deze […]

Bij Goes gaat alle RvIG dienstverlening via eGem Diginetwerk

De gemeente Goes is als eerste gemeente compleet overgegaan op het afnemen van alle RvIG-dienstverlening via Diginetwerk. eGem informeerde u hierover al eerder in het volgende bericht. eGem las onlangs een mooie aanvulling hierop in het online magazine IDee 7 van de Rijksdienst voor Identiteit Gegevens. In dit artikel vertelt Leen Bot, adjunct-hoofd Publiekszaken  van […]

Diginetwerk van eGem gecertificeerd

Het eGem Diginetwerk is gecertificeerd. En zo ook alle andere verbindingen van eGem. Als eGem streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging en het verhogen van klanttevredenheid. Hiervoor is een passend managementsysteem ingericht. Alle verbindingen van eGem voldoen daarom aan de eisen van de normeringen en is NEN-EN-ISO 9001, 27001 […]

ZorgMail beschermt gemeente Sittard-Geleen

Onlangs heeft de gemeente Sittard-Geleen de veilige e-maildienst ZorgMail met succes in gebruik genomen. Met ZorgMail beschermt de gemeente privacy gevoelige informatie van haar medewerkers, burgers en bedrijven. “Net zoals Sint Rosa honderden jaren geleden de stad Sittard beschermde tegen de pest, zo beschermt ZorgMail nu ons e-mailverkeer voor kwaadwillenden in de digitale wereld.” vertelt […]

eGemwijs over mijlpalen Diginetwerk

Vanaf de oprichting van eGem in 2015 zijn wij er mee bezig geweest. We hebben verschillende afspraken gehad en tientallen telefoontjes gevoerd. Het is nu eindelijk zo ver. In de nieuwste eGemwijs leest u daarom over onze laatste gerealiseerde mijlpalen.   Meer keuzevrijheid en onafhankelijkheid De eerste paspoorten en rijbewijzen zijn verstrekt via Diginetwerk. En […]

Woningcorporaties sluiten aan op Digipoort

Aedes vereniging van woningcorporaties, het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw ondertekenden eind 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Doel van dit convenant is de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Met als resultaat een betere sturing, besluitvorming en verantwoording. 10% minder gegevensuitvraag De partijen spraken af dat de sector aansluit […]

De bescheiden bijdrage van eGem aan de Amsterdamse ICT

Tot drie keer toe kon de gemeente Amsterdam in de zomer van 2010 geen rijbewijzen en paspoorten uitreiken. Jan Flippo, CIO en directeur hoofdstedelijke ICT blikt in iBestuur Magazine van januari 2019 terug.   Orde op zaken Het artikel van iBestuur beschrijft dat uit een interne notitie uit 2010 de ICT van de gemeente ronduit […]

eGem scoort hoog in Marktscan Digikoppeling 2019

Elk jaar voert Logius en VNG Realisatie een marktscan Digikoppeling uit naar het aanbod van leveranciers. Zo ook voor 2019. Op de marktscan hebben negen leveranciers een aanbod uitgebracht. Zij deden in totaal twaalf aanbiedingen; vier lokale oplossingen en acht SaaS-oplossingen. eGem deed mee en scoorde wederom hoog in de beoordeling.   Aantrekkelijke tarieven Wat onmiddellijk […]

Awaretrain de basis voor het nieuwe leerplatform voor informatiebeveiliging, avg en privacy

Goed nieuws voor management, directie, chief information security officers (CISOs) en privacy-officers. eGem biedt nu antwoord op de vraag: hoe leer je medewerkers beveiligingsrisico’s herkennen en maak je van hen de sterkste schakel in informatiebeveiliging?   Bewustwording as a Service als antwoord Onze nieuwe online trainingsplatform Bewustwording as a Service geeft het antwoord. Dit e-learning […]

Rijbewijzen beschikbaar op eGem Diginetwerk: 1e Gemeente is Weststellingwerf!

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben een samenwerkingsverband op o.a. IT opgezet. De afdeling I&A verzorgt het gehele spectrum van dienstverlening. Vooruitstrevend, maar met gebruik van bewezen technologie.   Gemeente Weststellingwerf is de eerste gemeente van Nederland die het proces Rijbewijzen over de vitale infrastructuur van Logius, Diginetwerk, transporteert. eGem is de netwerkbeheerder […]