Actueel

Nieuws, blogs en persberichten over de lokale overheid, ICT of eGem vindt u hier.


Gemeenten goed op weg met aansluiten op Berichtenbox van Mijnoverheid.nl

Circa drie op de vijf gemeenten zijn momenteel aangesloten op de Berichtenbox. Gemeenten zijn daarom goed op weg met de digitalisering. Echter van alle verzonden berichten via de Berichtenbox is slechten 1,3% afkomstig van gemeenten. Met alleen aansluiten zijn we er dan ook niet. Gemeenten hebben daarom nog veel werk te verrichten met het aansluiten, […]

Gemeente Oost Gelre aangesloten op MijnOverheid.nl

Gemeente Oost Gelre wil graag gebruik maken van de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. De gemeente gaf daarom eind 2017 opdracht aan eGem voor het implementeren van eGem Digikoppeling. Leon Trienes, applicatiebeheerder van de Afdeling Informatiemanagement bij gemeente Oost Gelre vertelt over zijn ervaringen met deze Digikoppeling clouddienst van eGem. “Het aansluiten op de Berichtenbox stond al […]

Ruim 75 mio berichten via Centraal Aansluitpunt Digikoppeling

In 2017 zijn er 75 miljoen berichten verwerkt via het platform van het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling. Dit gebeurt door middel van de overheidstandaard ebMS Digikoppeling en in meerdere datacentra in Nederland. Het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling is een clouddienst en wordt door overheden gebruikt voor het uitwisselen van berichten van en naar Landelijke Voorzieningen. In de […]

Ervaringen met Diginetwerk mail

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Equalit en GR de Bevelanden kunnen als eerste met elkaar e-mailen via Diginetwerk Mail. Patrick Schouw, Paul Stroo en Bas Versteeg van GR de Bevelanden vertellen in een artikel van de RvIG over hun ervaringen. De Bevelanden Patrick Schouw (hoofd afdeling ICT), Paul Stroo (hoofd beheer) […]

ZorgMail als eerste geslaagd voor AVG Assessment

Na het behalen van de ISO 27001, ISO 27799 en NEN 7510, kan VANAD Enovation nu ook met trots mededelen dat ze als eerste partij in Nederland met goed gevolg het AVG Assessment van DEKRA hebben doorlopen. Hiermee kan VANAD Enovation aantonen dat het beheersysteem is ingericht om te voldoen aan de AVG. Met nog […]

e-learning AVG: Belangrijk voor iedereen

2018 is hét jaar van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei wordt de nieuwe Europese privacywet van kracht. In januari startte de Autoriteit Persoonsgegevens haar campagne onder de naam ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ om mensen bewuster te maken van hun privacy rechten. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens. De AVG […]

Gemeente Stein e-mailt veilig met burgers

Al ruim anderhalf jaar geleden heeft gemeente Stein gekozen voor een integrale aanpak op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Een aantal workshops, een risicoprofiel privacy en een nulmeting waren de input voor het privacy beleidskader. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een implementatieplan. Het inrichten van een algemene veilige emailoplossing is hiervan één onderdeel. […]

Besliswijzer Veilig Mailen

Gemeente Haarlemmermeer werkt inmiddels een tijdje met ZorgMail. Voor haar medewerkers maakte de gemeente een Besliswijzer Veilig Mailen. Want wanneer moet een medewerker nu veilig mailen en wanneer hoeft dat niet? eGem vindt deze Besliswijzer zeer nuttig en bruikbaar voor andere gemeenten, SW-bedrijven en andere overheden. Overheden kunnen deze Besliswijzer gebruiken ter inspiratie en voor […]

Groen licht voor eGem Digikoppeling

Op 7 februari 2018 is het marktscan overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd, waaronder eGem. Aan alle door VNG Realisatie en Logius gestelde criteria voldoet eGem Digikoppeling. Met eGem Digikoppeling kunnen overheden aansluiten op […]

Eerste Diginetwerk mail succesvol

De eerste Diginetwerk mail is uitgewisseld tussen gemeente Goes en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via het Diginetwerk koppelnetwerk eGem. Een mooie prestatie van koploper Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Medio januari was eGem daarom getuige van een bijzonder moment in het stadskantoor van Goes. Logius overhandigde aan Bas Versteeg, Paul Stroo en Patrick Schouw een grote […]