Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als je onze website bekijkt. Als je een contactformulier invult. Geen zorgen. Met je persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen.

Algemeen

In deze Privacy Verklaring laten we weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen wanneer je gebruik maakt van onze websites en/of solliciteert op een vacature. Daarnaast laten we weten waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken.

eGem zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die ons gegeven wordt vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt wordt in overeenstemming met ons privacy beleid. De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van eGem B.V. (hierna: eGem), gevestigd op Wiekenweg 50F, 3815 KL in Amersfoort.

Gebruik van onze diensten

eGem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om jou de beste ervaring te kunnen bieden. Een deel van deze gegeven wordt op directe wijze verzamelt, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of solliciteert op een vacature. Een deel van deze gegevens wordt ook op indirecte wijze verzameld, bijvoorbeeld via het bezoeken van onze webpagina’s of via een online platform (zoals LinkedIn). Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren en te kunnen leveren en worden opgeslagen op platformen die gebruik maken van de hoogste standaarden op het gebied van informatiebeveiliging, zoals je dat van ons zou mogen verwachten.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

eGem gebruikt de gegevens die we verzamelen om de dienstverlening te optimaliseren en met jou te communiceren. Zo kunnen we je informeren over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied door middel van onze nieuwsbrieven, maar kunnen we je persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over de voortgang van je sollicitatieprocedure of om contact op te nemen naar aanleiding van vragen die je hebt gesteld via ons contactformulier.

Het type persoonsgegevens dat wij verzamelen of vastleggen is afhankelijk van je interactie met eGem. Dit gaat om de volgende gegevens:

  • Alle gegevens die doorgaans in een CV gevonden kunnen worden: naam, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over opleidingen en arbeidsverleden.
  • Om contact met ons op te kunnen nemen via een contactformulier, hebben wij je naam, organisatienaam, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
  • Om je in te kunnen schrijven voor de nieuwsbrief hebben wij je e-mailadres, naam en organisatienaam nodig.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd door jouw bezoek aan onze website. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

eGem legt gegevens vast met de volgende doelstellingen:

  • Communicatie: we communiceren graag op een persoonlijke manier met je. We kunnen contact met je opnemen via diverse manieren om je te informeren over de voortgang van je sollicitatieprocedure, om extra informatie in te winnen, afspraken te maken en om je te voorzien van onze nieuwsbrief.
  • Service te verlenen indien je gebruik wilt maken van of vragen hebt over de diensten van eGem.

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je specifieke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor kantoorautomatisering en financiële administratie.

Gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals die in deze Privacy Verklaring zijn vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern binnen eGem gedeeld worden, bijvoorbeeld in het geval een sollicitatieprocedure. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Gegevens welke zijn verzamelt en verwerkt met betrekking tot een sollicitatieprocedure zoals een CV en bijbehorende aantekeningen, zullen binnen 4 weken na het afsluiten van de sollicitatieprocedure worden verwijderd, ongeacht de uitkomst van de procedure. Mochten we je deze gegevens in ons portfolio willen houden ten behoeve van toekomstige procedures, dan zullen wij deze, na verkrijging van specifieke toestemming, voor een periode van 1 jaar bewaren.

Rechten omtrent persoonsgegevens

eGem biedt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Na het indienen van een verzoek zullen we de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Een verzoek kan ingediend worden door contact met ons op te nemen via info@egem.nl

Cookies & automatisch gegenereerde informatie

Wanneer je onze website bekijkt, kunnen we bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook wel ‘cookie’ genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ook mogelijk onze website op je interesse en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten echter geen persoonlijke informatie zoals je naam of e-mailadres. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

De website van eGem maakt gebruik van verschillende soorten cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers van de website deze gebruiken. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies: deze worden gebruikt om de website goed te laten werken.
  • Analytische cookies: deze geven eGem inzicht in het gebruik van de website en geven de mogelijkheid om de gebruikerservaring op basis van deze data te optimaliseren. Zo maken we gebruik van Google Analytics en wordt er voor elke bezoeker een unieke ID gegenereerd waardoor we onder andere sessie informatie per unieke gebruiker kunnen bijhouden.
  • Tracking cookies: wij verzamelen informatie over het surfgedrag van de gebruikers van deze website, om het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s te kunnen bekijken. Op deze manier kan de website geoptimaliseerd worden.

Verwerkersovereenkomst

Sommige klanten vragen ons voor de diensten om een verwerkersovereenkomst. Niet voor alle diensten is eGem een verwerker. Voor de eGem verbindingen (Internet, MPLS en Diginetwerk) is dat bijvoorbeeld van toepassing. Evenals voor de eGem diensten co-locatie en Infrastructure as a Service (IAAS). Het feit dat eGem je servers huisvest en je een verbinding aanbiedt met (snel) internet en Diginetwerk, betekent niet dat eGem een verwerker is zoals bedoeld in artikel 4(8) van de AVG. De colocation dienstverlening van eGem is een vorm van transmissie; eGem stelt u in staat om uw systemen onder te brengen op een veilige locatie en zorgt ervoor dat uw server gegevens kan uitwisselen via internet en Diginetwerk. eGem heeft geen enkele invloed op de verwerking van de persoonsgegevens op, afkomstig van of verzonden naar, je apparatuur. In het geval van eGem diensten, zoals managed hosting of ZorgMail is een verwerkersovereenkomst wel van toepassing.

Contact

Voor alle privacy gerelateerde vragen, kun je terecht bij info@egem.nl