WvGGZ: veilig berichten uitwisselen in de keten

Wat betekent de invoering van de Wvggz en Wzd voor u als gemeente? Wat moet er gebeuren in Khonraad? En hoe kan ik veilig berichten uitwisselen met ketenpartners? Wij leggen het hier hieronder kort uit.

Wat is Wvggz en Wzd?

Wvggz is de afkorting voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Wzd staat voor Wet Zorg en dwang (Wzd). Deze wetten zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. Ze zijn de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wetten regelen de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.  Bekijk de film “De Wvggz in een notendop” en de film Wet Zorg en dwang in vogelvlucht.” voor meer achtergrondinfo.

Khonraad

De werkprocessen van de Wvggz worden ondersteund door diverse informatiesystemen. Omdat de Wvggz gaat over samenwerking tussen meerdere ketenpartners is er een ketenarchitectuur opgesteld. Voor de Wet BOPZ is het systeem BOPZ-Online beschikbaar waarmee de burgemeester een inbewaringstelling kan afgeven. In de huidige situatie gebruikt meer dan 99% van de gemeenten het BOPZ-online systeem van Khonraad. Dit systeem is voor de Wvggz doorontwikkeld.

Veilige Mail

De communicatie tussen de ketenpartners verloopt zoveel mogelijk digitaal. Er worden systeemkoppelingen gerealiseerd en er wordt gebruik gemaakt van Veilige Mail. Deze Veilige Mail voorziening gaat voldoen aan de NEN NTA 7516 Veilig mailen in de zorg.

NTA 7516

Vanaf 1 januari 2020 kunt u met ZorgMail in de Wvggz en/of Wzd -keten ook veilige e-mails sturen naar Cryptshare, Secumailer en Zivver. De community wordt groter en groter. Een goede zaak!

CHECK!

ZorgMail zorgt ervoor dat u veilig berichten uitwisselt

Voor de communicatie vanuit de Khonraad applicatie krijgt u de beschikking over vier specifieke ZorgMail mailboxen die gekoppeld worden aan het account van de gemeente in de Khonraad applicatie. Deze ZorgMailboxen maken wij voor u aan. Dit gebeurt via een vooraf afgesproken naamgeving. De kosten hiervoor zijn eenmalig. Daarnaast dekt het bestaande ZorgMail abonnement van uw gemeente vaak al de overige kosten. Heeft u nog geen ZorgMail abonnement, dan kunnen wij u uiteraard ook helpen. Ruim 160 gemeenten gingen u voor.

Nu regelen

  Uw naam

  Uw telefoonnummer

  Uw zakelijke e-mail adres

  Ik meld mij tevens aan voor de eGem nieuwsbrief
  ja

  Ketenetiquete

  Veilige Mail

  Veilig mailen is niet enkel een technische aangelegenheid. De factsheet Gebruik Veilige Mail van het Ministerie van VWS beschrijft de etiquette van het beveiligd mailen in kader van Wvggz.

  Berichten

  Wvggz interoperabiliteit tussen ZorgMail en Khonraad geslaagd

  In de aanloop naar 1 januari 2020, de ingangsdatum van de Wvggz en de Wzd, kunnen Enovation en […]

  NTA-interoperabiliteit voor de Wvggz-ketenpartners

  Op 1 januari 2020 gaan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) […]

  Voor WvGGZ koppelt iSamenlevingszaken met ZorgMail

  iSamenleving is een frontoffice applicatie geleverd door PinkRoccade Local Government die door gemeenten kan worden gebruikt om informatie […]

  Lees alle berichten over Wvggz