WvGGZ: veilig berichten uitwisselen in de keten

Wat betekent de invoering van de Wvggz voor u als gemeenten? Wat moet er gebeuren in Khonraad? En hoe kan ik veilig berichten uitwisselen met ketenpartners? Wij leggen het hier hieronder kort uit.

Wat is Wvggz?

Wvggz is de afkorting voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze wet is op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.  De Wvggz kent twee onderdelen, gericht op acute zorg en niet-acute zorg: respectievelijk de crisismaatregel en de zorgmachtiging.

Khonraad

De werkprocessen van de Wvggz worden ondersteund door diverse informatiesystemen. Omdat de Wvggz gaat over samenwerking tussen meerdere ketenpartners is er een ketenarchitectuur opgesteld. Voor de Wet BOPZ is het systeem BOPZ-Online beschikbaar waarmee de burgemeester een inbewaringstelling kan afgeven. In de huidige situatie gebruikt meer dan 99% van de gemeenten het BOPZ-online systeem van Khonraad. Dit systeem is voor de Wvggz doorontwikkeld.

Veilige Mail

De communicatie tussen de ketenpartners verloopt zoveel mogelijk digitaal. Er worden systeemkoppelingen gerealiseerd en er wordt gebruik gemaakt van Veilige Mail. Deze Veilige Mail voorziening gaat voldoen aan de NEN NTA 7516 Veilig mailen in de zorg.

NTA 7516

Vanaf 1 januari 2020 kunt u met ZorgMail in de Wvggz en/of Wzd -keten ook veilige e-mails sturen naar Cryptshare, Secumailer en Zivver. De community wordt groter en groter. Een goede zaak!

CHECK!

ZorgMail zorgt ervoor dat u veilig berichten kan uitwisselen

Voor de communicatie vanuit de Khonraad applicatie krijgt u de beschikking over vier specifieke ZorgMail mailboxen die gekoppeld worden aan het account van de gemeente in de Khonraad applicatie. Dit zijn systeem mailboxen. Deze ZorgMailboxen maakt Enovation aan. Dit gebeurt via een vooraf afgesproken naamgeving. De kosten hiervoor zijn eenmalig. Daarnaast dekt het bestaande ZorgMail abonnement van uw gemeente vaak al de overige kosten. Heeft u nog geen ZorgMail abonnement, dan kunnen wij u uiteraard ook helpen.

Nu regelen

Uw naam

Uw telefoonnummer

Uw zakelijke e-mail adres

Ik meld mij tevens aan voor de eGem nieuwsbrief
ja