eGem ZorgMail:

Actuele storingen en onderhoud van eGem ZorgMail

eGem Diginetwerk / eGem Cloud Toegang

Diginetwerk algemeen: Op zaterdag 25 mei 2024 van 10:00 uur tot 13:00 uur vindt een voorbereidende wijziging plaats aan het Rijksweb VPN en OSB VPN ten behoeve van het project ‘Implementatie Partner-I VPN’. Dit voert Logius uit samen met leveranciers Defensie en SSC-ICT Haaglanden.

De wijziging zal impact hebben op de bestaande verkeersstromen die van Rijksweb VPN naar OSB VPN gaan en andersom. Daar zal sprake zijn van een tijdelijke netwerkonderbreking vanwege de omzetting van de bestaande netwerkverbinding naar de tijdelijk nieuwe netwerkverbinding.

Na afloop zal deze verbinding worden hersteld en getest.

geen storingen bekend op dit moment

eGem MPLS / eGem Internet / eGem IaaS:

geen storingen bekend op dit moment

eGem Digikoppeling

geen storingen bekend op dit moment