Meer gemeenten sluiten aan op ZorgMail

15 juni 2015

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan ouderen. De uitbreiding van de WMO is een belangrijke ontwikkeling waarbij de gemeente de mate en de vorm van de ondersteuning bepaalt. Veilig elektronisch berichtenverkeer met zorgorganisaties biedt gemeenten de mogelijkheid om de uitwisseling met de zorgketen en burgers te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen.

Huisarts is de spil

Zorg wordt steeds dichter in de buurt van patiënten georganiseerd waarbij de huisarts de spil is van deze eerstelijnszorg. Gemeenten spelen steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers. Op een thema als ouderenzorg zijn zowel gemeente als huisarts gezamenlijk actief. Samenwerking tussen gemeente en huisartsenzorg biedt goede kansen om iedere burger de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Veilige elektronische communicatie tussen huisartsen en gemeenten is daarbij cruciaal.

Sociale wijkteams belangrijk
Speerpunt van het WMO-model is de inzet van sociale wijkteams. Deze hebben nauwe contacten met zorgaanbieders voor de ouderenzorg, ook zijn er links naar Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jeugdgezondheidszorg. Er zijn gemeenten met eigen wijkteammedewerkers, maar deze taken worden ook vaak ingekocht. Ongeacht de gekozen methode van sturing is het van belang dat medische informatie veilig wordt uitgewisseld.

Qua communicatie met huisartsen gaat het in eerste instantie om de verwijsfunctie. De huisarts stuurt een verwijzing naar het wijkteam of WMO-loket inclusief de patiëntgegevens en doorverwijsreden. Vervolgens dient er terugkoppeling te komen naar het informatiesysteem van de huisarts (HIS) zodat deze weet hoe het de patiënt vergaat.

Jeugd
Huisartsen hebben op het vlak van jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook een belangrijke rol bij het signaleren van problemen en het verwijzen naar andere zorgverleners, zoals de jeugdarts, de kinderarts en de jeugd-GGZ. Gemeenten zullen beveiligd moeten gaan communiceren met huisartsen maar ook met jeugdartsen en scholen in het kader van JGZ.

Veilige link tussen gemeenten en de zorg
ZorgMail is dé elektronische berichtendienst waarmee u op een veilige manier kunt communiceren met zorgverleners en/of zorginstellingen, scholen en burgers. Of het nu gaat om verwijzingen van huisartsen, het verzenden van rapportages of veilig e-mailen met jeugdartsen en scholen. Met ZorgMail gebeurt dit altijd op de meest veilige manier.

Het berichtenverkeer van ZorgMail wordt vanuit ons ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerde hostingcenter aangeboden als ‘Managed Service’. Dit betekent dat het proces niet stopt op het moment dat de verzender het bericht heeft verzonden, maar ook het proces daarna wordt bewaakt. Wij kunnen garanderen dat berichten ook daadwerkelijk en direct worden ontvangen. Uw berichten worden als het ware “aangetekend” verzonden.

Breed gedragen
ZorgMail is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Ruim 90% van alle elektronische berichten in de zorg wordt via de dienst verzonden. Dagelijks maken meer dan 11.000 organisaties uit het hele land gebruik van onze berichtendienst. Zowel zorgverleners uit de eerstelijn, zoals huisartsen, apothekers (para)medici, psychologen en verloskundigen, als tweedelijns zorginstellingen zijn deelnemer. Ook instellingen voor GGD, Bureau Jeugdzorg, GGZ, verpleging/verzorging en thuiszorg, verzenden en ontvangen dagelijks hun berichten via ZorgMail.

Eerste gemeenten doen al mee
Een aantal gemeenten hebben de afgelopen maanden ZorgMail al in gebruik genomen om op veilige wijze elektronisch te communiceren met zorgverleners.

Bron: ENOVATION