Beveiligde e-mail voor gemeenten via GGK. De stand van zaken.

1 september 2015

Update 14-9-2015
Op 2 september 2015 heeft KING en VNG aangegeven dat het besluit is uitgesteld tot in de week van 12 oktober 2015. Zij nemen dan het besluit over de manier waarop ze een landelijke, gekoppelde oplossing voor beveiligde email kunnen aanbieden aan gemeenten en ketenpartners. Hierbij kijken ze naar de kosten en de al beschikbare oplossingen voor beveiligde email. Tevens geven ze te kennen dat de oplossing in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet meer in 2015 beschikbaar komt voor gemeenten. Meer nieuw over dit onderwerp volgt medio oktober.

Uiteraard informeren wij u hierover via deze nieuwspagina.

Stand van zaken 1-9-2015
Veel gemeenten hebben behoefte aan een veilig kanaal om ongestructureerde informatie te delen met ketenpartners, bijvoorbeeld huisartsen. Met beveiligde e-mail kunnen zij met hun ketenpartners gegevens uitwisselen die privacygevoelig zijn. Het gaat dan om gegevens en ongestructureerde informatie die niet in standaardberichten passen, zoals een verzoek om toelichting over een cliënt. Gemeenten willen hiermee voorkomen dat medewerkers privacygevoelige informatie gaan uitwisselen via de gewone e-mail. Ze zijn wettelijk verplicht om zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Beveiligde Mail via het GGK
VNG/KING was begin dit jaar van plan om beveiligde e-mail als extra functionaliteit toe te voegen aan het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Gemeentelijke medewerkers konden dan met elkaar mailen en op termijn ook met andere partijen. De toegang tot beveiligde e-mail zou dan via het webportaal van het GGK gaan lopen. Gemeentelijke medewerkers die gebruik zouden willen maken van deze functionaliteit moesten inloggen met een eHerkenningsmiddel niveau 3. Via GGK zouden gemeenten in eerste instantie veilige e-mails kunnen uitwisselen met zorgaanbieders die gebruikmaken van de Berichtenbox in VECOZO. Op langere termijn zou de extra dienst van het GGK ook gekoppeld worden aan andere systemen voor beveiligde e-mail waar ketenpartners al gebruik van maken, zoals ZorgMail.
VNG/KING hield daarom op 15 juni jl. een Online Vragenuur. Gemeenten kregen hier de gelegenheid om vragen te stellen over deze nog te bouwen functionaliteit. Er waren o.a. vragen over de ketenpartners en organisaties waarmee gemeenten gegevens uitwisselen: hoe zijn deze te bereiken via de beveiligde e-mail? Organisaties zoals zorginstellingen hebben namelijk zelf ook toegang tot een beveiligde e-mailoplossing nodig. Er waren ook concrete vragen over de functionaliteit: het meesturen van bijlagen, het routeren van informatie die via de beveiligde e-mail binnenkomten technische vragen over de beveiliging van het e-mailverkeer.

Planning
De planning voor de bouw en het in productie gaan van de functionaliteit beveiligde e-mail lag op het moment van het Online Vragenuur nog niet vast. VNG/KING gaf op dat moment aan om de functionaliteit in een beperkte vorm al beschikbaar te maken in het GGK in het najaar van 2015. Tot die tijd worden gemeenten geadviseerd een andere oplossing voor beveiligde e-mail in te kopen met een kortlopend contract. Op 11 augustus 2015 heeft VNG/KING aan de leveranciers advies gevraagd over beveiligde email-oplossingen. Op basis van het advies van leveranciers nemen KING en VNG begin september een besluit. De keuze bestaat uit:

  • Doorgaan met de voorgenomen implementatie van beveiligde e-mail als een uitbreiding van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.
  • Beveiligde e-mail overlaten en uitbesteden aan de leveranciers met behulp van een offerte-uitvraag of open aanbesteding.

eGem verwacht deze week meer nieuws. Wij informeren u hierover via deze nieuwspagina.