eGem tekent KING convenant

29 september 2015

Op 28 september 2015 tekende eGem het KING convenant met het aanvullende IBD addendum. Met het tekenen van het convenant gaat eGem een samenwerking met KING aan die erop gericht is om gezamenlijk procesmatige en technische standaarden te ontwikkelen voor gemeenten. Dit gebeurt o.a. door kennis te delen. Een van de thema’s van het convenant is de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Gemeenten, de IBD en leveranciers delen de ambitie om de informatiebeveiliging van gemeenten op een gewenst niveau te brengen en houden. De IBD is een logisch koppelpunt om deze samenwerking te organiseren. Het addendum is de uitwerking van de afspraken die de samenwerking vorm geven. Met het addendum spant eGem zich in om de geleverde diensten aan te laten sluiten op de inspanningen van gemeenten bij het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en het verbeteren van de informatieveiligheid in het algemeen.

Kijk voor meer informatie over het KING convenant op de website van KING.