eGem en NextTech bundelen krachten voor een veilige overheid

4 november 2015

Informatieveiligheid is bij de Nederlandse gemeenten belangrijker dan ooit. Dit komt mede door de zorgtaak, de meldplicht datalekken en de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). KING helpt gemeenten met behulp van richtlijnen en handreikingen (BIG) om informatiebeveiliging optimaal in te richten. Het grootste deel van de Nederlandse gemeenten heeft zich hier voor geconformeerd.

Om maximale invulling te geven aan de behoefte van kennis en kunde omtrent informatiebeveiliging hebben eGem, ICT leverancier voor gemeenten en NextTech Security, specialisten in informatiebeveiliging de handen ineengesloten. Met behulp van deze samenwerking wordt ondersteuning geboden aan gemeenten bij de implementatie van de BIG. Daarnaast kunnen CISO’s worden opgeleid of worden ingehuurd voor een periode. De informatiebeveiliging’s risico’s worden in kaart gebracht en er wordt ondersteuning geboden bij de implementatie van maatregelen. Denk hierbij vooral aan de menselijke factor van informatieveiligheid met behulp van Social Engineering onderzoeken en unieke bewustzijn (Awareness) programma’s in diverse leervormen.

De verschillende oplossingen staan hier nader beschreven.