Gemeenten evalueren en kiezen voor beveiligde mail via ZorgMail

11 januari 2016

De decentralisaties in het sociaal domein hebben ertoe geleid dat zorg-, jeugdhulp- en participatieaanbieders, ketenpartners en gemeenten meer gegevens zijn gaan uitwisselen. Dit zijn veelal gegevens met een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter. Gegevens over burgers waarvan het uitwisselen verbonden is aan wet- en regelgeving.

Men kan op dit moment twee soorten berichtenuitwisseling in de keten onderscheiden. Enerzijds door gebruik te maken van het gestructureerde berichtenverkeer zoals CORV berichten of het berichtenverkeer dat via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) / VECOZO (toewijzingen en declaraties) behoort te verlopen. En anderzijds via het ongestructureerde berichtenverkeer in vorm van e-mailverkeer. Bij het ongestructureerde verkeer kunt u bijvoorbeeld denken aan uitwisseling van gegevens tussen wijkteamleden en specialisten tijdens en bij het opstellen van plannen. Of het mailverkeer tussen wijkteamleden en uitvoerende medewerkers van bijvoorbeeld jeugdhulp aanbieders over de voortgang van een cliënt. En vergeet ook niet de communicatie tussen Veilig Thuis en de gemeenten.

Veel gemeenten hebben behoefte aan een veilig kanaal om met name deze ongestructureerde informatie te delen. Met beveiligde e-mail kunnen zij met hun ketenpartners gegevens uitwisselen die privacygevoelig zijn. Gemeenten willen hiermee voorkomen dat medewerkers privacygevoelige informatie gaan uitwisselen via de gewone e-mail. Ze zijn wettelijk verplicht om zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Evalueren

In de omgeving Leidschendam – Voorburg heeft eind 2015 de pilot “Verbinding huisartsen en gemeente” plaatsgevonden. ZorgMail ondersteunde hierbij. ZorgMail is dé elektronische berichtendienst waarmee gemeenten op een veilige manier kunnen communiceren met zorgverleners en/of zorginstellingen, scholen en burgers. De pilot is volgens Lijn1 Haaglanden naar tevredenheid van partijen verlopen, zo bleek uit de onlangs gepresenteerde eindevaluatie. Huisarts Lies Werker, een van deelnemende huisartsen aan de pilot, toonde zich daarbij zeer tevreden over de samenwerking met ACT- en Jeugdteam en nodigde de nog niet deelnemende huisartsen uit zich aan te sluiten. ZorgMail geeft niet alleen structuur aan de verbinding tussen huisartsen en de ACT-, WMO- en jeugdteam, maar zorgt vooral dat gegevens via een beveiligde verbinding met elkaar kunnen worden uitgewisseld.

Ook de zeven samenwerkende gemeenten in Noord-Limburg kiezen na een zoektocht in de markt voor ZorgMail. ZorgMail is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Ruim 90% van alle elektronische berichten in de zorg wordt via de dienst verzonden. Dagelijks maken meer dan 11.000 organisaties uit het hele land gebruik van de berichtendienst. Dat ook de Midden-Limburgse gemeenten inmiddels waren aangesloten op ZorgMail speelde tevens mee in de uiteindelijke keuze voor ZorgMail.