Logische en fysieke toegang bij gemeenten

2 mei 2016

Inleiding

Veiligheid wordt steeds belangrijker bij gemeenten. Ambtenaren en burgers willen zich prettig voelen in het gemeentehuis. Niet vreemd dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de toegang van gemeentelijke locaties en applicaties. De nieuwe richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vragen om een sterke aanscherping van de beveiliging.

Digitale sleutelbos groeit

Gemeenten staan voor de uitdaging om een goed evenwicht te scheppen tussen veiligheid en flexibiliteit. Dat betekent dat toegang tot gebouwen, installaties en systemen alleen mogelijk is door degenen die daartoe het recht hebben. Tegelijkertijd dient de toegang voor bevoegden sneller en eenvoudiger te worden. Dit valt nog niet mee. Door gemeentelijke herindelingen en fusies groeit het aantal locaties met verschillende toegangssystemen. Het nieuwe werken zorgt daarnaast voor een toenemende behoefte om plaats onafhankelijk te werken. Evenals de wens van gemeenten om email digitaal te kunnen ondertekenen of te versleutelen. Het aantal tokens, druppels en toegangspassen groeit hierdoor fors en daarmee de digitale sleutelbos. Het is lastig om hier grip op te houden. Grip is echter broodnodig, zeker nu gemeenten voor eind januari 2017 ook dienen te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

In een serie blogs gaat eGem nader in op dit onderwerp. Zaken die aan bod komen zijn: fysieke toegang, logische toegang en de combinatie van beide. Tevens bespreken wij de relatie met de BIG en de belangrijkste conclusie daaruit. Nieuwsgierig? Volg ons dan via deze website, via twitter of via LinkedIn.

g11437