Vrijheid is ook zelf keuzes kunnen maken

4 mei 2016

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Voor lokale overheden betekent vrijheid de mogelijkheid om het beleid af te stemmen op de lokale omstandigheden. Om een eigen gezicht te hebben, maar ook de vrijheid hebben om zelf keuzes te maken. Bijvoorbeeld wat betreft leveranciers. Tot voor kort viel er echter weinig te kiezen wat betreft de gegevensuitwisseling van en naar landelijke overheden. Sinds jaar en dag maakt het Gemnet netwerk van KPN de dienst uit. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar de vrijheid om te kiezen ontbreekt. Er is namelijk geen goed alternatief en dat voelt niet goed.

eGem brengt hier verandering in. Kiezen voor Diginetwerk betekent keuzevrijheid. Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen. Door aan te sluiten bij één van de besloten gekoppelde (overheids)netwerken maakt men gebruik van het afsprakenstelsel. Overheden kunnen hierbij zelf de keuze maken bij welke netwerkbeheerder men wenst aan te sluiten. Eenmaal aangesloten is communiceren met alle aangesloten overheidsorganisaties mogelijk. En dat via slechts één Diginetwerk verbinding.

Voor het transport van berichten zijn er meerdere standaard mogelijkheden voor overheden. Internet is daarvan de bekendste variant. Internet brengt ook een aantal risico’s qua beveiliging en beschikbaarheid met zich mee. In de meeste gevallen zijn deze risico’s aanvaardbaar. Echter als het gaat om bedrijfskritische en privacygevoelige informatie, ligt dat vaak anders. Overheden willen op deze punten de risico’s minimaliseren, de schade bij gelekte informatie beperken en negativiteit in het nieuws voorkomen.

 vrijheid eGem groot

Het toepassen van besloten netwerken kan dan efficiënt zijn. Simpelweg omdat ze los staan van het internet. Er zijn al meerdere besloten overheidsnetwerken in Nederland. Probleem opgelost zou je zeggen. Nee, de overheidsnetwerken kunnen niet zonder meer met elkaar communiceren. Ze hebben allemaal hun eigen regels en voorwaarden. Om deze reden zijn sommige overheden niet op één, maar vaak op meerdere besloten netwerken aangesloten. Een dure aangelegenheid. Diginetwerk zorgt er voor dat deze besloten netwerken wel gestandaardiseerd met elkaar kunnen communiceren en dat overheden maar één keer hoeven aan te sluiten. Zonder gedoe en met een garantie op beschikbaarheid.

Overheden kunnen vandaag al laagdrempelig aansluiten op Diginetwerk en standaard communiceren met andere overheden. Wilt u weten wat de keuzevrijheid van Diginetwerk voor uw organisatie kan betekenen en… bent u bereid om daadwerkelijk keuzes hiervoor te maken?

Plan dan nu een persoonlijk afspraak in met ons team.