Gemeente Steenbergen over IPVPN en Diginetwerk van eGem

16 januari 2017

Gemeente Steenbergen gaf in het voorjaar van 2016 opdracht aan eGem voor de levering voor IPVPN en Diginetwerk verbindingen. Tegen het einde van het jaar maken Johan Klink (Informatiemanager) en Wietse Hensen (systeem- en netwerk engineer) van gemeente Steenbergen samen met eGem de balans op.

De gemeente Steenbergen maakt gebruik van IPVPN van eGem voor de verbindingen naar de Hosted VoIP omgeving. IPVPN van eGem biedt een hoge kwaliteit, en is voordelig en eenvoudig aan te sluiten. Daarnaast levert eGem de gemeente Steenbergen Diginetwerk. Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten overheidsnetwerken. Via deze gekoppelde netwerken kan gemeente Steenbergen met overheidsorganisaties onderling eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen. Door aan te sluiten bij één van de besloten gekoppelde (overheids)netwerken maakt gemeente Steenbergen gebruik van het afsprakenstelsel. Eenmaal aangesloten kan gemeente Steenbergen met alle aangesloten overheidsorganisaties communiceren. En dat via slechts één Diginetwerk verbinding.

eGem is zo’n netwerkbeheerder met een besloten gekoppeld overheidsnetwerk. Via eGem sluit ook u eenvoudig aan op Diginetwerk. Johan Klink, Informatiemanager bij gemeente Steenbergen: “eGem brengt nu juist met Diginetwerk de door gemeenten gevraagde keuzevrijheid. Op dat moment moet je stoppen met klagen en moet je wat gaan doen om het patroon te doorbreken. Keuzes maken qua beleid en daadwerkelijk de stap durven te zetten, horen daar dan gewoon bij.”

Durft u de stap te maken?

Lees hier het hele interview.