Digikoppeling & Omgevingsloket online (OLO)

29 mei 2017

Vanaf 1 juli 2017 stuurt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vergunningaanvragen en meldingen vanuit het Omgevingsloket Online (OLO) niet langer als xml-bericht per e-mail door. Een goed moment voor de aangesloten partijen om voor de berichtuitwisseling met het OLO gebruik te gaan maken van Digikoppeling.

Oude methode van e-mail verdwijnt

Burgers en bedrijven maken vanaf 2010 gebruik van het Omgevingsloket Online (OLO) voor het aanvragen van omgevings- of watervergunningen. Ingediende aanvragen komen via dit loket automatisch terecht bij de overheidsorganisatie voor wie de aanvraag bestemd is. Sinds de invoering van de WABO (Wet Algemene Besluiten Omgevingswet) in 2010 hadden de betrokken partijen de keuze om aanvragen te ontvangen via de e-mail of via webservices (Digikoppeling). Veel partijen hebben hierbij gekozen voor de e-mail. Nu is het tijd om aan te sluiten op de OLO via Digikoppeling. Niet alleen een verplichting, maar ook nog eens minder foutgevoelig en veel veiliger.

Nieuwe Omgevingswet in 2019

Er wordt al enige tijd gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze medio 2019 in werking. Deze nieuwe Omgevingswet bundelt 26 wetten voor een groot aantal verschillende zaken tot één wet voor de fysieke leefomgeving. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet gaat de nieuwe wet ondersteunen. Een  nieuwe architectuur voor het Omgevingsloket Online, met standaarden van de digitale overheid is het gevolg. Digikoppeling is één van die standaarden. Investeren in een goede, slimme en robuuste Digikoppeling is dan ook geen weg gegooid geld. Digikoppeling is, net als Diginetwerk, een bouwblok van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Hoe nu verder?

Middels een beveiligde PKI-Overheid verbinding wordt jouw organisatie aangesloten via internet of Diginetwerk op eGem Digikoppeling. Vervolgens abonneren wij u op de gewenste en beschikbare Landelijke Voorzieningen, waaronder de OLO. Tevens ondersteunen wij software leveranciers om hun lokale software installaties of SaaS gebaseerde software installaties aan te sluiten en te certificeren. Eenvoudig, eerlijk en snel. Wij berekenen géén licenties en géén (ontwikkel)kosten voor ‘bekende koppelingen en berichtenstromen’. U betaalt naar gebruik.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.