In de praktijk – ZorgMail bij gemeente Rijswijk

14 juni 2017

Gemeenten zijn sinds 2015 integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld1 en kindermishandeling: van preventie tot signalering, diagnostiek, hulp en
behandeling. Een groot aantal instellingen en professionals is hier elke dag mee aan het werk. De regie ligt bij de gemeente.

We lazen in de handreiking aan gemeentebesturen “Regie op de aanpak van kindermishandeling” een voorbeeld uit de praktijk van gemeente Rijswijk:

“In Rijswijk heeft de gemeente met alle 28 huisartsen een convenant opgesteld. Hierin zijn onder andere afspraken opgenomen over verwijzing naar de sociale wijkteams en het Zorgloket, al dan niet gecontracteerde jeugdhulp en Wmomaatwerkvoorzieningen. Ook zijn er afspraken in opgenomen over samenwerking met scholen en over het waarborgen van de privacy bij het uitwisselen van gegevens. In de medische keten in Rijswijk wordt gewerkt met ZorgMail, waarmee huisartsen en jeugdteams in een afgesloten, beveiligde omgeving met elkaar kunnen communiceren als er zorgen zijn over een kind. De privacy blijft hierbij maximaal gewaarborgd. Dit heeft de drempel voor overleg verlaagd.”

Lees de volledige handreiking aan gemeentebesturen: “Regie op de aanpak van kindermishandeling” van december 2016.