Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) sluit aan op Diginetwerk

13 september 2017

Overheden kunnen via Diginetwerk aansluiten op de systemen van de RvIG. De RvIG beschrijft in een recent geplaatst nieuwsartikel waarom zij hebben gekozen voor Diginetwerk en welke systemen via Diginetwerk beschikbaar zijn.

Wij hebben het volledige artikel hieronder voor u beschreven.

Aansluiting op systemen RvIG via Diginetwerk

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is aangesloten op Diginetwerk. Hierdoor kunnen organisaties nu ook via dit netwerk aansluiten op de meeste RvIG-systemen. RvIG adviseert zijn klanten gebruik te maken van Diginetwerk.

Diginetwerk

Diginetwerk is een veiliger alternatief dan het standaard ‘open’ internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties. Het netwerk maakt een koppeling tussen de besloten netwerken van de overheid mogelijk. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van gegevens uit de GBA verstrekkingsvoorziening.

Diginetwerk maakt onderdeel uit van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid. Door aansluiting op Diginetwerk wordt een stap gemaakt om te voldoen aan de overheidsstandaarden in lijn met Digitaal 2017 en de toekomstige Wet GDI.

Aansluiten op Diginetwerk

RvIG adviseert aan nieuwe klanten om direct aan te sluiten via Diginetwerk. Voor bestaande klanten geldt dat zij nog niet (verplicht) hoeven over te stappen op Diginetwerk voor het gebruik van de RvIG-systemen. In de toekomst zullen de RvIG-systemen wel alleen nog via Diginetwerk toegankelijk zijn. Wij zullen u hier tijdig over informeren.

Als organisatie kunt u niet rechtstreeks met Diginetwerk koppelen. U moet kiezen tussen 1 van de 6 overheidsnetwerkpartijen die een koppeling met Diginetwerk voor u mogelijk kunnen maken:

 • KPN (Gemnet AOD)
 • eGem,
 • de Haagse Ring
 • Suwinet
 • BT-Wolk
 • Rinisnet

Op de website van Logius staat meer informatie over hoe organisaties kunnen aansluiten op Diginetwerk.

Welke systemen

De volgende systemen van RvIG zijn nu via Diginetwerk beschikbaar:

 • GBA Verstrekkingsvoorziening (GBA-V)
 • Terugmeldvoorziening (TMV)
 • GBA-berichtendienst
 • Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)
 • Verificatieregister Reisdocumenten
 • Basisregister Reisdocumenten
 • Kwaliteitsmonitor (KWM)
 • Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) voor Aangewezen Bestuursorganen (ABO’s)
 • Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V)
 • FTPS Server voor het beveiligd uitwisselen van bestanden

Voor de volgende RvIG-systemen is de ontsluiting via Diginetwerk onderhanden. RvIG zal u nader informeren over de planning.

 • Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) voor aansluiting als loketgemeente
 • Berichtenverkeer tussen Reisdocumentensystemen en de leverancier

Rijks-DNS

Met de komst van Diginetwerk gaat RvIG gebruik maken van de Rijks Domain Name System (DNS). DNS functioneert als een soort telefoonboek voor IP-nummers. Het bevat de vertaling van IP-nummers naar URL’s voor de Rijksoverheid. Hierdoor is het voor klanten mogelijk om in plaats van een vast IP-adres (cijferreeks) een flexibeler logisch adres (URL) te gebruiken. Hierdoor heeft de klant minder beheerlast. Als het IP-adres verandert kan dit eenzijdig in de Rijks-DNS aangepast worden en hoeft de klant niets te doen. RvIG zorgt voor deze aanpassing.

Welke IP/DNS adressen?

Bij een overstap naar Diginetwerk gaat u gebruik maken van nieuwe IP/DNS adressen. U kunt deze opvragen bij RvIG door een e-mail te sturen aan info@rvig.nl, onder vermelding van ‘Aansluiting Diginetwerk’. Vermeld hierbij op welke datum/periode en via welke netwerkpartij u wilt aansluiten.

Vragen over aansluiting op Diginetwerk

Logius kan u adviseren en ondersteunen bij de keuze en aansluiting op Diginetwerk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Logius.

 

Bron: RvIG, 11 september 2017