Veilig omgaan met cliëntgegevens

4 september 2017

Saffier ondersteunt in Den Haag (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis wonen of in één van de Saffier locaties. Om veilig te communiceren met alle betrokkenen, maakt Saffier sinds kort gebruik van ZorgMail. Dit lazen wij hierover op Saffier website:

“Voor Saffier is het van groot belang dat wij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige (cliënt)gegevens, úw gegevens! Daarom maken wij vanaf 17 augustus gebruik van Zorgmail. Dit is een veel gebruikt systeem door zorginstellingen en andere partners in de keten. Hiermee kunnen wij op veilige wijze e-mails versturen die (privacy)gevoelige informatie bevatten. Dit geldt niet alleen voor gegevens van bewoners en cliënten van Saffier, maar ook voor andere vertrouwelijke informatie. Cliënten en mantelzorgers die geen Zorgmail hebben, ontvangen niet meer een rechtstreeks bericht van Saffier bij privacygevoelige informatie, maar via een mail van Zorgmail. Door een link in dit bericht te openen kan het bericht van Saffier gelezen worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voor u betreffende locatie of medewerker.”

Saffier maakt gebruikt van de nieuwe functionaliteiten van ZorgMail. Op deze wijze kunnen zij veilig emailen naar ketenpartners, maar dus ook naar cliënten. Deze toepassing is niet alleen geschikt voor de zorg, maar is ook inzetbaar bij overheden. Lees hier meer.

Bron: saffiergroep