Centrale digitalisering voorkomt versplintering bij gemeenten

10 november 2017

Wanneer gemeenten volledig digitaliseren en gemeentelijke informatiesystemen goed op elkaar aansluiten, biedt dat grote voordelen voor burgers, ondernemers én voor gemeenten zelf. Integrale samenwerking maakt een einde aan versplintering in het oplossingenlandschap, zegt Ruben van der Zwan, CEO van Yenlo.

Waarom zouden gemeenten volledig moeten digitaliseren?

“Door informatiesystemen te integreren kun je beter en intensiever met elkaar samenwerken op het gebied van voorzieningen en basisregistraties. Je kunt de kosten van automatisering, van processen en van onderhoud aan systemen dan fors verlagen. Ook voor de burger en de ondernemer is er winst. Die hoeft niet langer allerlei loketten af, maar kan bij één digitaal loket al zijn of haar zaken regelen. Rijbewijs, paspoort, uittreksel bevolkingsregister, parkeervergunning, noem maar op.Verder kan een gemeente bepaalde zaken proactief regelen, waardoor de burger niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Als een burger verhuist naar een andere gemeente, worden alle relevante persoonsgegevens automatisch en digitaal doorgestuurd naar zijn of haar nieuwe gemeente. Dat geldt ook voor de gegevens van andere rijksdiensten zoals de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en voor het waterschap.”

Zijn er valkuilen?

“Een grote valkuil is de uitvoering en dan praat je over vertrouwen in je ketenpartners. Een gemeente moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de gegevens van bijvoorbeeld RDW, waterschap en zustergemeenten. Die kwaliteit hangt nauw samen met de technische invulling van de ketenintegratie. Met de beschikbaarheid van gegevens. Is een basisregistratie bij een ketenpartner 24/7 bereikbaar? Kan ik er op vertrouwen dat ik binnen een paar seconden antwoord krijg? Een andere valkuil is dat er binnen de verschillende domeinen, zoals zorg, economie en dienstverlening, verschillende ‘talen’ worden gesproken; dat elk domein zijn eigen IT-oplossing creëert. Als een gemeente zes domeinleveranciers heeft, dan betaalt zij dus zes keer voor technologie en moet zij zes keer onderhoud plegen. Die versplintering in het oplossingenlandschap werkt averechts: de kosten gaan niet omlaag maar omhoog en de doelstelling van kwaliteitsverbetering wordt niet gehaald door de versnippering.”

 Wat is er nodig om integraal te kunnen samenwerken?

“Allereerst een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur, waarmee informatie snel beschikbaar is voor burgers en ondernemers. Een infrastructuurdie beantwoordt aan de steeds hogere eisen ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy, snelheid, aanpasbaarheid, volume en service niveaus. De uitdaging is om burger en ondernemer te bevestigen in hun beleving. Beiden zien de overheid als één geheel. Het is de kunst om de klant die eenheid ook daadwerkelijk te laten ervaren als het om dienstverlening van de overheid gaat. Overheden maken gebruik van verschillende landelijke voorzieningen en basisregistraties, denk aan MijnOverheid, Digilevering, DigiD, WOZ. Waar het om gaat is dat zij eenvoudig toegang krijgen tot deze informatie en dat ze net zo makkelijk en veilig informatie met elkaar kunnen delen.”

Wat is jullie concept?

“Wij geloven in de ‘één Eurostekker’- gedachte: het Managed Digikoppeling Cloud (MDC-)platform. Een centraal platform waarmee gemeenten eenvoudig, effectief en tegen een lage investering toegang krijgen tot alle relevante voorzieningen en basisregistraties. Verder dient het platform als een gemeentelijke en provinciale ‘service bus’, die voorziet in interne en externe koppelingen waarmee je veilig en efficiënt data kunt uitwisselen met ketenpartners, zorginstellingen en de nationale overheid. Licenties zijn niet nodig en er zijn geen opstartkosten. Het gebeurt allemaal in de cloud. Het platform voldoet aan alle eisen die de overheid stelt op het gebied van elektronische informatieuitwisseling. Als extra beveiliging hebben we een slot ingebouwd, waarmee de identiteit van de verstuurder én van de ontvanger wordt vastgesteld.”

Dit interview verscheen op 28 oktober 2017 bij Elsevier in de bijlage ‘Digitalisering van de Publieke Sector’.

Bron: Yenlo