Eerste Diginetwerk mail succesvol

29 januari 2018

De eerste Diginetwerk mail is uitgewisseld tussen gemeente Goes en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via het Diginetwerk koppelnetwerk eGem. Een mooie prestatie van koploper Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Medio januari was eGem daarom getuige van een bijzonder moment in het stadskantoor van Goes. Logius overhandigde aan Bas Versteeg, Paul Stroo en Patrick Schouw een grote doos vol met gebak. Geen Zeeuwse bolussen, maar verschillende lekkernijen van de beste banketbakker van Den Haag.

Wat is Diginetwerk mail?

Diginetwerk mail is gericht op het mogelijk maken van beveiligd emailverkeer tussen overheden en organisaties met een publieke taak. Hiertoe wordt Diginetwerk geschikt gemaakt om veilig emailverkeer te faciliteren, als uitbreiding op het reeds bestaande veilige berichtenverkeer. De noodzaak tot het beveiligen van het reguliere mail verkeer neemt alsmaar toe. Zodra de berichten-uitwisseling bij proces- of domein specifieke applicaties niet toereikend is wordt vaak uitgeweken naar reguliere email. Voor persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie is reguliere email echter onvoldoende veilig.

E-mailen via Diginetwerk biedt een oplossing en kan worden gebruikt voor alle sectoren en domeinen waarbinnen de doelgroep onderling communiceert. Diginetwerk mail bouwt voort op de bestaande functionaliteit voor beveiligd e-mailen zoals deze nu al binnen de Rijksoverheid gebruikt wordt (de Haagse Mail Relay (HMR)). Het gebruiksveld van die bestaande oplossing wordt daarmee uitgebreid naar de decentrale overheden en uitvoerders van overheidstaken.

De werking

Diginetwerk Mail maakt slim gebruik van DNS (Domain Name System), het telefoonboek van het internet. Via DNS weten mailservers op welk adres een e-mail moet worden afgeleverd. Bij mail over Diginetwerk zorgt de DNS van Diginetwerk dat e-mail tussen aangesloten deelnemers wordt afgeleverd over Diginetwerk en dat e-mail met anderen over het publieke internet blijft gaan. Partijen die reeds gebruik maken van Diginetwerk kunnen met enkele aanpassingen binnen hun reguliere (mail-) beheervoorzieningen gebruik maken van veilig digitaal communiceren over Diginetwerk. Daarom ligt de inzet van de Diginetwerk voor de hand. Diginetwerk is een bouwsteen van de Generieke Digitale Infrastructuur.

Project Diginetwerk Mail

De realisatie van Diginetwerk Mail wordt uitgevoerd onder de vlag van het Nationaal Beraad onder regie van de Regieraad Interconnectiviteit. BZK treedt op als opdrachtgever namens de Regieraad. Logius is opdrachtnemer. In de eerste fase realiseert het project de centrale Diginetwerk Mail-componenten en sluit een kopgroep aan op Diginetwerk Mail. Met de ervaringen van de kopgroep werkt het project de aanpak en informatie uit voor het aansluiten van volgende deelnemers. In fase 2 start de promotie van Diginetwerk Mail en is het de bedoeling dat alle organisaties die zijn aangesloten op Diginetwerk gebruik gaan maken van Diginetwerk Mail.

Heeft u interesse om aan te sluiten, maak dan een afspraak met ons. Wij vertellen u graag de aandachtspunten en de mogelijkheden voor uw organisatie.