Groen licht voor eGem Digikoppeling

9 februari 2018

Op 7 februari 2018 is het marktscan overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd, waaronder eGem. Aan alle door VNG Realisatie en Logius gestelde criteria voldoet eGem Digikoppeling. Met eGem Digikoppeling kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen. Naast tal van landelijke voorzieningen is Digikoppeling komend jaar relevant voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

 

Laagste TCO

Wat opvalt in de marktscan is dat eGem Digikoppeling de laagste TCO kent gemeten over 5 jaar van de Digikoppeling adapter van alle negen leveranciers. eGem rekent namelijk alleen eenmalige implementiekosten. Deze staan vooraf vast, zodat verrassingen achteraf worden uitgesloten. Er zijn geen kosten voor licenties, beheer of verplichte opleidingen. Ook is er geen verplichting voor de aanschaf of het hebben van andere software. Met alleen een Digikoppeling adapter zijn overheden er echter nog niet. Uiteindelijk gaat het ook om het inrichten en beheren van de informatiestromen naar de landelijke Basisregistraties en Voorzieningen. In de marktscan is eGem eenduidig en transparant over de tarieven per in te richten berichtenstroom. De eenmalige kosten van de eerste berichtenstroom vervallen zelfs.

 

Kwalitatief hoogstaand en ISO-27001 en ISO-9001

Naast de fysieke redundantie is de software volledig in clusters actief. Alle data, service calls, en logging wordt actief over meerdere locaties tegelijk weggeschreven en geraadpleegd. Wij behalen hierdoor een beschikbaarheid van ruim 99,9% gegarandeerd. Sluit u tevens op ons platform aan via Diginetwerk, dan heeft u ook op het transport van berichten een beschikbaarheid van 99,9%. Bij een gemiddelde belasting kan het platform meer dan 6 miljard berichten per jaar verwerken. Er is sprake van ISO9001 en ISO27001 certificering op de software en datacentra. Daarmee is eGem Digkoppeling ook klaar voor de AVG.

 

Open en transparant

eGem maakt 100% gebruik van de gevraagde standaarden WUS, eBMS en Grote Berichten en de gevraagde profielen. We maken daarnaast gebruik van alle STuF bericht variaties en van de Diginetwerk standaard. In onze oplossing maken wij enkel gebruik van de standaarden. En van Open source. Geen licenties, geen verplichtingen, maar vrijheid en eindeloze vernieuwing. Hiermee kunnen onze klanten zeer eenvoudig overstappen naar andere oplossingen indien dit gewenst is, maar zorgen we ook dat de gerealiseerde oplossingen direct ingezet kunnen worden voor andere partijen. Geen lock-in dus.

De volledige marktscan is hier op de website van Logius te lezen en te downloaden. Meer info over eGem Digikoppeling.