e-learning AVG: Belangrijk voor iedereen

12 maart 2018

2018 is hét jaar van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei wordt de nieuwe Europese privacywet van kracht. In januari startte de Autoriteit Persoonsgegevens haar campagne onder de naam ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ om mensen bewuster te maken van hun privacy rechten. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens. De AVG geeft mensen meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden en plichten. Eind vorig jaar was 80% van alle organisaties nog niet voorbereid op de AVG, zo bleek uit onderzoek van de Nationale Privacy Benchmark.

Tip: verhoog het bewustzijn van uw medewerkers

Een belangrijke tip die wij organisaties mee kunnen geven is om het bewustzijn onder de eigen medewerkers over Privacy en de AVG te verhogen. Om deze belangrijke onderwerpen te laten leven binnen uw organisatie en medewerkers te enthousiasmeren heeft eGem een online trainingsmodule ontwikkeld, specifiek gericht op Privacy en de AVG.

Privacy en de AVG is niet alleen een zaak van de beleidsmakers, IT-afdeling, Security Officer of juridische afdeling, maar is belangrijk voor iedereen binnen de organisatie. Van Administratie tot Financiën, van Burgerzaken tot Sociale Zaken, iedereen krijgt met de nieuwe wetgeving te maken en daarom is het belangrijk om alle medewerkers kennis te laten maken met de wet en hen op de hoogte te stellen van de veranderingen die gaan plaatsvinden.

Online AVG-trainingsmodule

Onze online AVG training is gefocust op het creëren van bewustwording en de rol van de medewerker in privacy bewust werken. We stellen uw medewerkers in 15 minuten op de hoogte van de basisprincipes van de AVG, het begrip datalek en hoe de wet van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers, zonder hen daarbij te overspoelen met juridische begrippen.

We maken de lesstof tastbaar door uw medewerkers aan de hand van herkenbare alledaagse scenario’s uit te leggen hoe zij het beste kunnen omgaan met privacygevoelige gegevens ter voorkoming van een datalek. Het uiteindelijke doel is om hen bewuster te laten werken. De training is opgebouwd uit korte video’s, gevolgd door een serie quizvragen om de kennis van de medewerkers te testen.

Waarom kiezen voor de eGem AVG-module?

In minder 15 minuten op de hoogte van de nieuwe wetgeving met 1 online training

Geschikt voor alle medewerkers van alle afdelingen

Begrijpbare en tastbare scenario’s gebaseerd op dagelijkse werkzaamheden

Ontwikkeld in samenwerking met privacy-juristen

Geen juridische wirwar van termen en regels

Geïnteresseerd? Vraag dan hier een gratis demo account aan.

Is uw gemeentelijke emaildomein ook al klaar voor de AVG? Check hier of uw email klaar is voor de AVG.