Gemeenten goed op weg met aansluiten op Berichtenbox van Mijnoverheid.nl

18 mei 2018

Circa drie op de vijf gemeenten zijn momenteel aangesloten op de Berichtenbox. Gemeenten zijn daarom goed op weg met de digitalisering. Echter van alle verzonden berichten via de Berichtenbox is slechts 1,3% afkomstig van gemeenten. Met alleen aansluiten zijn we er dan ook niet. Gemeenten hebben daarom nog veel werk te verrichten met het aansluiten, maar met ook het daadwerkelijk versturen van berichten via deze digitale postbus van de overheid.

 

Veel winst te behalen voor gemeenten

Volgens een artikel van Binnenlands Bestuur worden verreweg de meeste berichten in de Berichtenbox worden verzonden door de Belastingdienst, namelijk bijna 73 procent. Gemeenten maken met 1,3 procent tot nu toe maar een klein deel uit van het totaal aan berichten. Van de door gemeenten verzonden berichten wordt maar 83 procent ook daadwerkelijk door de burger geopend, dat percentage is hoger dan bij de meeste andere aanbieders van berichten. Van de berichten van de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld maar 34 procent geopend. De Rekenkamer brengt die cijfers naar buiten in een rapport over het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Gebruik neemt toe

Het vorige kabinet had voor zichzelf de doelstelling bedacht dat burgers en bedrijven in 2017 alle zaken met de overheid digitaal konden regelen. Dat dit niet gelukt is, wordt door de informatie in het rapport bevestigd. Een publieke organisatie kan ervoor kiezen om berichten via de Berichtenbox te versturen, maar is hiertoe niet verplicht. Het gebruik van de Berichtenbox neemt wel steeds verder toe. Er worden meer accounts geactiveerd en het aantal aanbieders van berichten stijgt.

 

Bron: Binnenlands Bestuur