Gegevensuitwisseling Inlichtingenbureau via Diginetwerk mogelijk

27 juni 2018

Naast Gemnet is het vanaf 2 juli 2018 ook mogelijk om de dienstverlening van het Inlichtingenbureau te benaderen via Diginetwerk. Het gaat hierbij om de volgende functionaliteiten.

  1. Toegang tot het portaal van Stichting Inlichtingenbureau;
  2. De ontsluiting van de dienstverlening via DKD-inlezen; en
  3. De aanlevering van de DKD verwijsindex en bevraging van de webservice.

 

Wat is Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling eenvoudig gegevens uitwisselen. Raadpleeg de website van Logius voor meer informatie over Diginetwerk.  Op deze pagina treft u de informatie van eGem Diginetwerk.

 

Aansluiten

De coördinatie van de aansluiting op Diginetwerk ligt bij uzelf. Heeft u al een aansluiting op één van de koppelnetwerken, maar geen toegang tot Diginetwerk? Dan kunt u via de aanbieder van dat koppelnetwerk de aanvraagprocedure starten voor Diginetwerk. Als u nog geen aansluiting heeft op een koppelnetwerk, neem dan contact op met de aanbieder van het door u gekozen koppelnetwerk.

 

Senzer

Wanneer je als eerste werkbedrijf aansluit op het Inlichtingenbureau via Diginetwerk, dan heb je wat hobbels te nemen. Maar Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, is het in ieder geval op 30 november 2017 gelukt. Samen met eGem en via hun koppelnetwerk. De weg is hiermee vereffend voor andere organisaties. Zij kunnen nu eenvoudig aansluiten op het Digitaal Klant Dossier van het Inlichtingenbureau.

 

Aandachtspunten

In een enkel geval ontvangt u geen IP-adressen van Logius voor het aansluiten op Diginetwerk, maar adressen van het Koppelnetwerk zelf. Het eventueel later mee verhuizen van deze IP-adressen is dan niet zondermeer mogelijk. Wilt u kortom onafhankelijk blijven van het gekozen koppelnetwerk, kies dan voor een koppelnetwerk, waarbij u IP-adressen van Logius ontvangt.

Om de dienstverlening van het Inlichtingenbureau via Diginetwerk te kunnen bereiken dient u de IP-subnet adressen van uw verbinding bij het Inlichtingenbureau bekend te maken. Dit doet u door een mail te sturen naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Geef hierbij ook aan dat u opgenomen wilt worden in de firewall van het Inlichtingenbureau.

 

Raadpleeg de Technische handleiding IB portaal voor verdere instructies.