Terugmelden op de BRP via Digimelding

25 juni 2018

Vanaf 1 februari 2019 vindt terugmelden op de Basisregistratie Personen (BRP) plaats via Digimelding. Digimeldingfunctionaliteit, bijvoorbeeld het meesturen van bijlagen met een terugmelding, is na het aansluiten op Digimelding voor afnemers van de BRP beschikbaar. Vanaf 1 februari 2019 kunnen afnemers alleen nog maar via Digimelding aansluiten op de TMV 2.0 om hun terugmeldingen op de BRP te doen.

 

Webinar

Om u bij te praten over deze ontwikkeling organiseren VNG Realisatie, Logius en RvIG een gezamenlijk webinar. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar over TMV2.0/Digimelding op donderdag 28 juni 2018 van 11.00 tot 12.00 uur. Het webinar is bedoeld voor alle partijen die gebruiker zijn van BRP-gegevens en terugmelden op de BRP. Vanaf 1 februari 2019 gaat terugmelden via Digimelding Portaal en/of Digimelding Webservice. Dit webinar geeft u meer informatie over de verschillende opties en het aansluitproces zelf. Hiermee kunt u een weloverwogen keuze maken.

 

Aansluiten op Digmelding Webservice via eGem Digikoppeling

Op 7 februari 2018 is het marktscan overzicht gepubliceerd van de 9 Digikoppeling leveranciers die overheden kunnen ondersteunen. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd, waaronder eGem. Aan alle door VNG Realisatie en Logius gestelde criteria voldoet eGem Digikoppeling. Met eGem Digikoppeling kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen, zoals de Digimelding Webservice. Naast tal van landelijke voorzieningen is Digikoppeling komend jaar relevant voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

 

Laagste TCO

Wat opvalt in de marktscan is dat eGem Digikoppeling de laagste TCO kent gemeten over 5 jaar van de Digikoppeling adapter van alle negen leveranciers. eGem rekent namelijk alleen eenmalige implementiekosten. Deze staan vooraf vast, zodat verrassingen achteraf worden uitgesloten. Er zijn geen kosten voor licenties, beheer of verplichte opleidingen. Ook is er geen verplichting voor de aanschaf of het hebben van andere software. Met alleen een Digikoppeling adapter zijn overheden er echter nog niet. Uiteindelijk gaat het ook om het inrichten en beheren van de informatiestromen naar de landelijke Basisregistraties en Voorzieningen. In de marktscan is eGem eenduidig en transparant over de tarieven per in te richten berichtenstroom. De eenmalige kosten van de eerste berichtenstroom vervallen zelfs.