ZorgMail maakt stappen met NTA 7516

14 oktober 2019

De functionele NTA 7516 Veilige e-mail in de zorg is nu een aantal maanden beschikbaar. En Enovation zit met ZorgMail niet stil. Er worden stappen gemaakt met NTA 7516. Naast de implementatie van veel technische criteria zijn er onder meer enkele functionele criteria. Twee daarvan zijn Eigen kopie (6.1.18) en Leesbaarheid (6.1.17), behorend tot de categorie Gebruikersvriendelijkheid. Beide criteria zijn van toepassing op de ZorgMail Viewer, voor ontvangers van veilige e-mailberichten buiten nu de ZorgMail Community en buiten straks de NTA 7516 Community.

6.1.18 Eigen kopie
Wat verstaat de NTA onder Eigen kopie?

 • Betekenis: De ontvanger van een ad-hoc bericht moet het veilig en eenvoudig kunnen opslaan op een zelfgekozen locatie in een formaat dat met reguliere client-software leesbaar is;
 • Grenswaarde: Met minimale inspanning van de ontvanger kan een ad-hoc bericht worden opgeslagen op een zelfgekozen locatie;
 • Informatief: Opslaan van een eigen kopie is ook bekend als ‘downloaden’;
 • Informatief: Personen mogen verwachten dat ze eenvoudig informatie uit de communicatiedienst kunnen downloaden in een open standaard;
 • Informatief: Personen zijn zelf verantwoordelijk voor de mogelijke risico’s die het downloaden en overzetten van persoonlijke gezondheidsinformatie uit de communicatiedienst met zich meebrengen.

6.1.17 Leesbaarheid
En wat zegt de NTA over Leesbaarheid?

 • Betekenis: De ontvanger van een ad-hoc bericht moet het kunnen lezen met behulp van reguliere client-software en zonder een account bij de betreffende communicatiedienstenaanbieder te moeten aanmaken;
 • Toelichting: De hoofdtekst van het ad-hoc bericht (de ‘body’) moet zonder additionele viewer te lezen zijn, maar moet – uiteraard – wel veilig te lezen zijn;
 • Informatief: Waar mogelijk wordt een bijlage in JPEG, PDF of andere gangbare open standaard aangeboden. Zie bijvoorbeeld de lijst met open standaarden in het domein ‘documentformaat’ van Forum Standaardisatie.

 

Welke stappen heeft Enovation genomen in de ZorgMail Viewer?

 

Downloaden bericht

 • In de Viewer is naast de knop Beantwoorden is de knop Bericht downloaden toegevoegd;
 • Door te klikken op de knop Bericht downloaden wordt een PDF aangemaakt van het bericht;
 • De PDF bevat de header en de hoofdtekst van het ad-hoc bericht;
 • In de PDF is ook de aanmaakdatum van de download opgenomen;
 • De ontvanger kan de PDF opslaan op een zelfgekozen locatie.

Downloaden bijlage(n)

 • Het was al mogelijk om bijlagen stuk voor stuk te downloaden vanuit de Viewer;
 • Ter bevordering van het gebruikersgemak zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd:
  • Weergave van het aantal bijlagen en de totale omvang van de bijlagen, bijvoorbeeld: 2 bijlagen (26,2 kB);
  • Naast de individuele download mogelijkheid wordt nu ook de knop
   Downloaden alle bijlagen geboden. Met deze optie worden alle bijlagen in één keer gedownload en in dezelfde map geplaatst (e.e.a. van de gebruikte browser instellingen). De bijlagen behouden hun originele formaat en naam. De map krijgt als naam: verzend datum+tijdstip bericht + eerste 50 karakters van het onderwerp van het bericht;
  • De ontvanger kan de bijlage(n) opslaan op een zelfgekozen locatie.

 

Wat is hiermee bereikt voor ZorgMail Viewer ontvangers van veilige e-mailberichten?

 

 1. Een e-mailbericht kan worden gedownload;
 2. De download van een e-mailbericht vindt plaats in een gangbare open standaard (PDF);
 3. De download van een e-mailbericht kan worden opgeslagen op een locatie naar keuze;
 4. De download van een opgeslagen e-mailbericht kan worden geprint;
 5. Bijlagen kunnen naar keuze per stuk of in bulk worden gedownload;
 6. Een ontvanger kan de download van een e-mailbericht en/of bijlagen naar eigen keuze verder gebruiken.

Beschikbaarstelling release
Woensdag 16 oktober wordt de ZorgMail release met deze NTA functionaliteiten beschikbaar gesteld. De bijgewerkte gebruikersdocumentatie Handleiding ZorgMail Secure e-mail Viewer ontvangers is vanaf dat moment na te slaan op: https://www.enovationgroup.com/nl/documentatie-downloads/.