Verhuizen Diginetwerk – Koppelpunt Publieke Sector (KPS)

1 november 2019

Het Diginetwerk gaat verhuizen begin 2020. Om heel precies te zijn: het Koppelpunt Publieke Sector (KPS) gaat verhuizen. Het Koppelpunt zorgt er voor dat verschillende besloten overheidsnetwerken aan elkaar zijn geknoopt. Hierdoor kunnen de Aangesloten Organisaties van deze Koppelnetwerken met elkaar eenvoudig communiceren. Paul Bloemers was namens het koppelnetwerk eGem op 1 november 2019 aanwezig op de “kick-off migratie KPS” bij Logius.

 

Verschillende koppelnetwerken met slechts één afsprakenstelstel

Paul vertelt: “De overheidsnetwerken worden koppelnetwerken genoemd. De volgende koppelnetwerken maken deel uit van Diginetwerk:

  • BT-wolk, aanbieder Logius
  • eGem, aanbieder eGem
  • Equinix, aanbieder Equinix
  • Gemnet-AoD, aanbieder KPN lokale overheid
  • GGI-netwerk, aanbieder VNG realisatie
  • Haagse Ring OSB-VPN, aanbieder Logius
  • RINISnetwerk, aanbieder RINIS
  • RWS, aanbieder Rijkswaterstaat
  • sTESTA via RINISnetwerk, aanbieder RINIS
  • Suwinet, aanbieder BKWI

Al deze koppelnetwerken dienen zich te houden aan het afsprakenstelstel Diginetwerk. Dit betekent dat er voorwaarden en eisen zijn, waaraan de koppelnetwerken zich dienen te houden.”

 

Lock-in van één enkel koppelnetwerk wordt voorkomen

Doordat de voorwaarden voor ieder koppelnetwerk gelijk zijn, kunnen overheden kiezen op welk koppelnetwerk zij aan willen sluiten. En door het KPS kun je als overheid vervolgens elke andere Aangesloten Organisatie benaderen. Paul: “Overheden worden hierdoor niet gedwongen om op meerdere netwerken aan te sluiten. Een dienst zoals GBA-V van de Rijksdienst voor IdentiteitGegevens (RvIG) is via het koppelnetwerk Haagse Ring OSB-VPN aangesloten. Deze dienst is daardoor bereikbaar voor aangesloten organisaties op bijvoorbeeld Gemnet-AOD, GGI-netwerk of eGem. Een lock-in van één enkel koppelnetwerk wordt op deze manier voorkomen”.

 

eGem is er klaar voor

Het huidige Koppelpunt Publieke Sector (KPS) bestaat al weer een geruime tijd.  Door de komst van nieuwe koppelnetwerken en door nieuwe behoeften bij overheden was een vernieuwing gewenst. Paul: “eGem is een jong koppelnetwerk. Wij kunnen snel anticiperen op vernieuwingen zoals IPv6 en spraakdiensten. Wij zijn er zelfs al geruime tijd klaar voor.” De komende tijd werkt eGem actief mee met de verhuizing van KPS. Op 21 november vindt er bijvoorbeeld een uitwijktest plaats. Naast Logius en BKWI test ook eGem zijn koppelnetwerk. “Wij willen zeker weten dat het werkt. Voor eGem logisch om hier voorop te blijven staan.”

 

Multi-provider aansluiten

De verhuizing grijpt eGem aan om ook multi-provider aan te sluiten op KPS. “Vanaf het moment van de oprichting staat eGem een multi-provider strategie voor. Dat betekent dat wij en onze klanten niet afhankelijk willen zijn van slechts één telecomprovider. Wij sluiten daarom onze klanten altijd via twee verschillende telecomproviders aan. De recente 112-storing heeft dit pijnlijk aangetoond. eGem is straks via eigen glas en via een andere telecomprovider maximaal aangesloten. Gevolg maximale beschikbaarheid.” aldus Paul. De komende tijd bereidt eGem de verhuizing voor. Aangesloten klanten worden door eGem op de hoogte gehouden.

 

eGem kan organisaties zelf ook multi-provider aansluiten, zoals hieronder wordt aangegeven in de tekening.

 

Diginetwerk multi-provider