Interoperabiliteit veilig mailen geslaagd

19 december 2019

Tijdens een op 17 december 2019 gehouden projectathon hebben acht leveranciers van producten voor veilig mailen laten zien dat interoperabiliteit tussen hun producten mogelijk is. Daarmee geven zij het goede voorbeeld voor die vele andere ICT-leveranciers in de zorg.

Mailen, we ontkomen er niet aan. Ook niet in de zorg. Maar dat moet dan wel veilig gebeuren. Wat we onder veilig verstaan is afgelopen mei vastgelegd in een norm, NTA 7516. Deze norm stelt eisen aan organisaties en aan producten voor veilig mailen. Interoperabiliteit tussen deze producten is een belangrijk onderdeel van deze norm.

Meerdere leveranciers hebben aangegeven dat hun producten per medio mei 2020 gaan voldoen aan NTA 7516. Zeven hiervan hebben op 17 december deelgenomen aan een projectathon.

Tijdens deze projectathon hebben deze zeven leveranciers laten zien dat interoperabiliteit tussen de verschillende producten echt mogelijk is. Mailen vanuit het ene product naar het andere kan zonder dat er allerlei inlogacties nodig zijn. Dat geeft vertrouwen voor medio mei 2020. Dat geeft zelfs vertrouwen voor 1 januari volgend jaar. Voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ is het namelijk essentieel dat diverse producten al per 1 januari interoperabel zijn. Een deel van de leveranciers heeft daarom de handen ineengeslagen en gaat dit tot stand brengen.

Op allerlei vlakken in de zorg is het ontbreken van interoperabiliteit nog een groot struikelblok. De leveranciers van producten voor veilig mailen laten zien dat het ook anders kan en geven daarmee het goede voorbeeld voor die vele andere ICT-leveranciers in de zorg.

Bron: Informatieberaad Zorg

Meer info over ZorgMail en NTA 7516 leest u hier.