Wvggz interoperabiliteit tussen ZorgMail en Khonraad geslaagd

16 december 2019

In de aanloop naar 1 januari 2020, de ingangsdatum van de Wvggz en de Wzd, kunnen Enovation en Khonraad melden dat de interoperabiliteit tussen Khonraad en ZorgMail een feit is. Deze koppeling is van cruciaal belang voor de ruim 180 gemeenten en een veelvoud aan GGZ-instellingen en andere ketenpartners die met de Khonraad applicatie werken in combinatie met ZorgMail Secure e-mail.

Wvggz is de afkorting voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Wzd staat voor Wet Zorg en dwang (Wzd). Deze wetten zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. Ze zijn de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wetten regelen de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.

Met de koppeling tussen ZorgMail en Khonraad kunnen gemeenten vanuit hun eigen ZorgMail Secure e-mail oplossing, gekoppeld aan Khonraad, veilige e-mails versturen en ontvangen conform de NTA 7516 interoperabiliteitsafspraken voor de Wvggz. Concreet betekent dit dat een bericht van een ZorgMail verzender door een ontvanger met een applicatie die ook aan deze afspraken voldoet rechtstreeks in zijn mailbox kan ontvangen. Een stap voorwaarts in gebruiksgemak!

Wilt u als gemeente gebruik maken van deze ZorgMail koppeling in Khonraad, lees dan hier verder.