Gezamenlijke bestrijding van DDoS

12 maart 2021

De Anti-DDoS-Coalitie is een samenwerkingsverband tegen DDoS-aanvallen. Logius is een van de organisaties die hieraan deelneemt en een bijdrage levert.

 

Wat is een DDoS-aanval?

Bij een DDoS-aanval probeert een groot aantal computers contact te maken met een server. Cybercriminelen proberen op die manier om de server te overladen met webverkeer, waardoor een website of dienst onbereikbaar wordt.

 

Proactief bestrijden

Het samenwerkingsverband bestaat uit 17 organisaties waaronder overheden, internetproviders, internet exchanges, academische instellingen en non-profitorganisaties. Ook is er betrokkenheid uit de financiële sector. De Coalitie richt op het proactief bestrijden van aanvallen om zo gezamenlijk de weerbaarheid van de Nederlandse digitale infrastructuur nog verder te vergroten, wat juist in deze tijd erg belangrijk is.

Activiteiten van de Coalitie zijn:

  • het real-time uitwisselen van metingen tussen organisaties over sectoren heen (in ontwikkeling)
  • het houden van gezamenlijke oefeningen
  • het delen en gezamenlijk opstellen van best common practices om aanvallen te detecteren en te bestrijden.

Logius is betrokken in het kader van Diginetwerk. Dat is de besloten digitale infrastructuur binnen de overheid die op betrouwbare en eenvoudige manier, veilige gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen overheidsorganisaties. Een belangrijke factor in de bestrijding van DDoS. Op deze manier worden deze aanvallen vanuit verschillende hoeken onderzocht en bestreden.

 

Meer weten?

Ga naar de Nationale Anti-DDoS-coalitie

 

Bron: Logius

Goed om te weten

eGem maakt gebruik van DDoS mitigatie diensten wat betreft eGem Internet en eGem MPLS. Binnen het netwerk staat hoogwaardige monitoring apparatuur die het netwerk continu scannen en vaststellen of er een DDoS aanval plaatsvindt. Deze apparatuur leidt bij detectie van een aanval het verkeer uit het relevante IP blok om naar een “wasstraat” die vanuit het verkeer dat eGem daarnaartoe omleidt al het schone “bestemmingsverkeer” terug naar eGem stuurt om op de juiste plek terecht te komen. Tegelijkertijd wordt “vuil” verkeer, dat aanval gerelateerd is, weggefilterd zodat dit nimmer op het netwerk van eGem/de klant terecht komt.