Waarom Diginetwerk

8 juli 2021

Voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven moeten verschillende overheidsorganisaties met elkaar communiceren om gegevens te verzamelen, te vergelijken en te verifiëren. Dat brengt een enorme stroom data met zich mee. Via Diginetwerk kunnen overheden deze vaak privacygevoelige gegevens, snel en veilig uitwisselen. Diginetwerk is een alternatief voor het open en niet altijd betrouwbare internet.

Afsprakenstelsel

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen alle organisaties met een publieke taak onderling gegevens uitwisselen. Dat doen we zodat burgers en bedrijven zelf online zaken kunnen regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een vergunning.

Samenwerking

Het afsprakenstelsel Diginetwerk is een publiek-private samenwerking waarover Logius de regie voert, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het is de ambitie van Logius dat Diginetwerk het voorkeurskanaal wordt voor interne overheidscommunicatie. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Voor wie is Diginetwerk?

Alle overheidsorganisaties én organisaties met een publieke taak kunnen aangesloten zijn op Diginetwerk. Van gemeente tot belastingdienst, van kadaster tot waterschap. We hebben allemaal een eigen taak én we werken samen. Waar je ook werkt binnen de overheid, we willen burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen om hun zaken steeds meer zelf en digitaal te regelen.

Video

Waar je ook werkt binnen de overheid, we willen burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Bekijk de video hiernaast.

Voordelen

  • Makkelijk: met één netwerkaansluiting communiceren alle aangesloten organisaties onderling
  • Veilig: door het besloten karakter is Diginetwerk een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen organisaties met een publieke taak
  • Snel: processen van overheidsorganisaties werken efficiënter waardoor een vraag van een burger of bedrijf sneller beantwoord kan worden