“Diginetwerk kwam voor ons als geroepen”

7 september 2021

‘Het zat ons rond 2016 al een tijdje dwars dat we geen keuzemogelijkheid hadden qua leverancier voor onze besloten gegevensuitwisseling met andere overheidspartijen. We wilden meer flexibiliteit; zelf bepalen met welke koppelnetwerkaanbieder en telecomprovider we in zee gingen, welke diensten we afnamen en in welke vorm. We vonden de prijs voor wat we toen geleverd kregen te hoog. Dat krijg je als je afhankelijk bent van een leverancier met een monopoliepositie. Het alternatief, Diginetwerk, kwam voor ons dus als geroepen.’

Beter, veiliger en voordeliger

‘Toen koppelnetwerkaanbieder eGem ons de mogelijkheid bood om op Diginetwerk aan te sluiten, zeiden we tegen elkaar: ‘Dit willen we.’ Het verhaal was goed. Eén aansluiting op een koppelnetwerkaanbieder, die je verbindt met alle publieke partners met wie je gegevens moet uitwisselen. En waar alleen bekende, toegelaten partijen rechtstreeks bij kunnen. Veilig, betrouwbaar, efficiënt én concurrerend.’

‘Het was precies waarop we zaten te wachten. Met marktwerking stimuleren de partijen elkaar namelijk om te ontwikkelen. Om met nieuwe of betere functionaliteiten te komen. Die scherpte is belangrijk voor gemeenten. Voor ons is het namelijk cruciaal dat de gegevens van onze burgers veilig over onze lijnen gaan en dat de performance stabiel en hoog is. Via koppelnetwerkaanbieder eGem besloten wij dus aan te sluiten.’

 

De weg vereffenen

‘In die tijd waren er nog nauwelijks gemeenten aangesloten op Diginetwerk. Wij zouden een pilotproject worden. Pionieren. Waar nodig de weg effenen, ook voor anderen. De ene keer lift je mee op wat een ander heeft gladgestreken, de andere keer pak je zelf de gelegenheid om je steentje bij te dragen aan de toekomst. In Diginetwerk zagen wij de toekomst, dus gingen we er vol overtuiging voor. Onze ervaringen waren meteen goed, we hebben er geen moment spijt van gehad. We werken er nu al jarenlang naar tevredenheid mee. En omdat we ‘vooraan in de bus’ zaten, hebben we samen met eGem bijvoorbeeld ook als eerste in Nederland een aansluiting voor Pasopmaat kunnen realiseren voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal.’

 

Dat Diginetwerk de toekomst is voor overheidsland staat volgens mij voor iedereen inmiddels wel buiten kijf.

 

De hoogste tijd

‘Wat koploper zijn wel even spannend maakte, was dat onze publieke partners eerst nog op het oude alternatief, Gemnet, zaten. Het duurde even voordat bijvoorbeeld de RDW aangesloten was op Diginetwerk. Voor het veilig uitwisselen van data die we nodig hebben voor rijbewijsuitgiften, moesten we Gemnet daarom ook nog een tijdje aanhouden. Maar inmiddels is die tijd echt voorbij. Op 2 kleine applicaties na, gaat alles nu al via Diginetwerk. En ook voor die laatste 2 staan we op het punt de knop om te draaien naar alleen nog maar Diginetwerk. Andersom zal dat ook steeds vaker gebeuren. Publieke partners die een verbinding met hun applicaties alleen nog via Diginetwerk mogelijk maken voor gemeentes. Het is gewoon tijd.’

 

Het grotere kostenplaatje zien

‘Een grote drive in deze transitie is voor mij geweest dat ik elke belastingeuro zo nuttig mogelijk wil besteden. Dat betekent wat mij betreft ook naar het grotere belang kijken. Naar de gezamenlijke besteding van het Nederlandse belastinggeld, door de gehele overheid. Het is eenmalig een kleine investering vooraf, maar als alles straks via Diginetwerk loopt, gaat dat veel schelen in eenvoud en in onze overkoepelende kosten. De kosten, anders gezegd, voor Nederlandse belastingbetalers. Dat Diginetwerk de toekomst is voor overheidsland staat volgens mij voor iedereen inmiddels wel buiten kijf. Mijn oproep aan iedereen die Diginetwerk nog niet gebruikt daarom: beweeg zo snel mogelijk mee. Zodat we in de nabije toekomst allemaal kunnen profiteren van Diginetwerk.’

Bron: Logius

Meer informatie

Nieuwsgierig wat eGem voor uw organisatie kan betekenen of op zoek naar meer informatie over het Diginetwerk van eGem? Check eGem Diginetwerk.