VOG Informatie-uitwisseling via Gemnet stopt per 31 maart

30 maart 2022

Justis stopt per 31 maart 2022 de informatie-uitwisseling via Gemnet. Hiervan maken gemeentes gebruik die VOG-aanvragen indienen bij Justis.  Justis maakt sinds kort gebruik van Diginetwerk. Dit is een besloten en veilige infrastructuur waarbinnen alle aangesloten overheidsorganisaties informatie met elkaar uitwisselen. Gemeentes dienen per 31 maart 2022 de informatie-uitwisseling  om te hebben gezet naar Diginetwerk. Justis heeft gemeentes hierover geïnformeerd in januari.

Hoe realiseert u deze omzetting?

Bij gemeenten die gebruikmaken van een cloudoplossing heeft de gemeenteleverancier (Centric, PinkRoccade of Procura) deze omzetting gerealiseerd. Gemeenten met een zogenaamde on-premise applicatie voor VOG-aanvragen dienden dit zelf te doen. De hiervoor benodigde informatie hebben gemeentes ontvangen van hun gemeenteleverancier.

Vragen?

Heeft u vragen over het stopzetten van Gemnet? Neem dan contact op met uw contactpersoon van uw gemeenteleverancier en/of VNG. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Justis.

Bron: Justis