LCMS op eGem Diginetwerk

2 mei 2022

LCMS is nu ook bereikbaar via eGem Diginetwerk. LCMS staat voor Landelijk Crisismanagement Systeem. Het systeem wordt gebruikt om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden. LCMS wordt gebruikt door alle 25 veiligheidsregio’s en het NCC en LOCC. De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van het systeem, zoals: waterschappen, rijkswaterstaat, acute zorgregio’s (GHOR) en andere crisispartners als drinkwaterbedrijven en de Koninklijke Marechaussee.

 

Een treinontsporing in dichte mist of een explosie bij een energieverdeelstation. Complexe incidenten vragen al gauw om de betrokkenheid van meerdere partijen. Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en een diverse groep crisispartners passen netcentrisch werken toe binnen hun organisatie.

Binnen LCMS wordt kortom alle informatie rondom risico’s, incidenten, rampen en crises gedeeld om tot een actueel gedeeld beeld te komen. Binnen LCMS vindt er o.a. uitwisseling plaats van tekst, documenten en geografische informatie.

 

LVCb

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard. Hiermee moedigt hij een brede groep crisispartners aan om netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken ten behoeve van een effectieve crisisbeheersing.

Unieke kenmerken

  • LCMS is dé tool die de netcentrische werkwijze maximaal ondersteunt
  • LCMS is 24/7 beschikbaar
  • LCMS wordt door alle veiligheidsregio’s gebruikt en een groot deel van de crisispartners
  • Met LCMS wissel je informatie uit over de grenzen van je eigen organisatie en sector heen
  • Met LCMS is het mogelijk om snel de beelden van verschillende partners met elkaar te verbinden, niet alleen als tekst maar ook geo-informatie

Bron: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Meer informatie

Nieuwsgierig wat eGem voor uw organisatie kan betekenen of op zoek naar meer informatie over het Diginetwerk van eGem? Check eGem Diginetwerk.