BVV-inkijk via Diginetwerk bereikbaar

10 november 2023

De inkijkmodule op de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV-inkijk) is vanaf nu ook via Diginetwerk benaderbaar. BVV-inkijk wordt door veel gemeenten voor de ondersteuning bij de vaststelling van de identiteit van vreemdelingen gebruikt.

Toegang tot BVV-inkijk

De BVV-inkijkmodule is bedoeld om te worden gebruikt door de afdelingen Burgerzaken van de gemeenten, als hulpmiddel bij de vaststelling van de identiteit van betrokkenen. Van oudsher werd de BVV ontsloten via de route van Gemnet, tegenwoordig KPN lokale overheid. Het is al geruime tijd de wens om deze route niet meer te gebruiken, maar over te gaan op ontsluiting via diginetwerk met eHerkenning.

Werking BVV-inkijk

Deze route is nu gerealiseerd en werkt als volgt:

  • De gemeentemedewerker benadert de URL van BVV-inkijk
  • De medewerker wordt doorgestuurd naar de federatieve service van de Justitiële Informatiedienst
  • De medewerker logt in met het persoonlijk eHerkenningsmiddel en ontvangt een sms met code om toegang te verkrijgen
  • De medewerker vervolgt het proces en komt in het beginscherm van de module

Als er enige tijd geen activiteit plaatsvindt wordt de medewerker automatisch uitgelogd; deze kan ook uitloggen via de speciale knop op het scherm. De medewerker wordt dan doorgestuurd naar de site van Justid en kan het scherm sluiten.

eHerkenning

Om BVV-inkijk in productie te kunnen benaderen is een eHerkenningsmiddel van niveau 3 nodig. Dit middel dient te worden aangevraagd voor alle medewerkers die toegang moeten krijgen tot BVV-inkijk en is persoonlijk. Het middel dient te worden aangevraagd door een daartoe bevoegde medewerker van de gemeente, bij één van de zes aangewezen providers. Deze procedure neemt meestal enige dagen in beslag; uitreiking van het middel vindt persoonlijk plaats, daarbij is een id-bewijs noodzakelijk.

Er is ook een acceptatieomgeving gerealiseerd. Het is niet verplicht om deze te gebruiken. Testmedewerkers die dit wel willen, dienen te beschikken over een eHerkenningstestmiddel van minimaal niveau 2+. Dat kan via een vergelijkbare procedure worden aangevraagd en is iets minder strikt.

De URL (het internetadres) van BVV-inkijk

Productieomgeving: https://bvv-raadpleeg.diginetwerk.net/BVVInkijkWeb/

Acceptatieomgeving: https://bvv-raadpleeg-acc.diginetwerk.net/BVVInkijkWeb/

Ondersteuning

Bij vragen of problemen dient de medewerker zich in eerste instantie te wenden tot de eigen servicedesk van de gemeente. Indien contact met het Ministerie nodig is kan een mail worden gestuurd naar postbus.functioneelbeheerdrm@minjenv.nl

Let op

De huidige koppeling via Gemnet (KPN lokale overheid) wordt per 1 oktober 2024 en niet, zoals eerder gemeld, op 1 juli 2024 beëindigd. Stap daarom tijdig over op de nieuwe toegang via Diginetwerk en e-Herkenning.