PGB-berichten aanleveren via GGk

27 november 2023

Gemeenten worden geadviseerd om voor PGB 1.0 (en met oog op PGB 2.0) over te stappen naar aanleveren via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK).

Via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt GGk kunnen gemeenten geautomatiseerd en beveiligd digitale gegevens uitwisselen met andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGk is aangesloten op een landelijke infrastructuur. Sinds 2015 wordt het GGk al volop gebruikt voor de uitwisseling van gegevens met zorgaanbieders voor zorg in natura. Inmiddels kunnen ook de eerste pgb-berichten via het GGk worden uitgewisseld met de SVB.

Dit levert gemeenten op meerdere manieren voordelen:

  • Gegevens tussen uw gemeente en de SVB worden op een beveiligde manier uitgewisseld.
  • De kwaliteit van de gegevensuitwisseling wordt verbeterd door directe feedback op (technische) uitval via het GGk.
  • De gegevensverwerking vindt volledig geautomatiseerd en realtime plaats, waardoor er geen handmatige foutkans meer is en wordt gewerkt met actuele gegevens.
  • Door gebruik van het GGk wordt de uitwisseling van gegevens binnen de Wmo en jeugdhulp eenduidig, voor zowel zorg in natura als pgb. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande standaarden en generieke adapters.

Heeft uw gemeente behoefte aan meer beveiligde gegevensuitwisseling, meer kwaliteit en minder fouten? Dan adviseert de VNG om voor de pgb-berichten aan te sluiten op het GGk

Bovendien is een abonnement op SesamID van KPN Lokale Overheid voor het aanleveren van PGB-berichten via het SVB-portaal na aansluiting op het GGk niet langer meer nodig.

De VNG heeft een handige Handreiking gemaakt. Deze is hier te vinden. Ook met het oog op PGB 2.0 is aanleveren via het GGk aan te bevelen. Meer informatie over PGB 2.0 treft u hier aan.

Meer informatie

Nieuwsgierig wat eGem voor uw organisatie kan betekenen of op zoek naar meer informatie over het Diginetwerk van eGem? Check eGem Diginetwerk.