Digitaal delen van inkomensgegevens mogelijk bij toewijzing sociale huurwoning

30 januari 2024

Goed nieuws: door heel Nederland is het nu mogelijk om je inkomensgegevens eenvoudig digitaal door te geven bij het aanvragen van een sociale huurwoning, dankzij een recente wetswijziging. Woningcorporaties zijn verplicht deze gegevens te controleren om te bepalen of aanvragers in aanmerking komen voor een dergelijke woning. Deze digitale methode is niet alleen sneller, maar ook veiliger voor de huurders. Bovendien krijgen de woningcorporaties hierdoor betrouwbaardere informatie, wat de kans op fraude aanzienlijk verkleint.

Voor de controle van de door de huurder opgegeven BSN is aansluiten via Diginetwerk op de BV BSN noodzakelijk. eGem kan als Diginetwerk leverancier hierbij woningcorporaties en softwareleveranciers van dienst zijn. Kwalitatief, veilig en vlot.

Sneller en betrouwbaarder

Volgens Artikel 46 van de Woningwet mogen woningcorporaties nu het burgerservicenummer (BSN) gebruiken bij de inkomenstoets. Woningzoekenden kunnen hun inkomens- en identificatiegegevens delen met de woningcorporatie of woonruimteverdeler door simpelweg een opdracht te bevestigen in hun persoonlijke account op MijnOverheid, met behulp van DigiD. Dit proces is efficiënt en gebruikersvriendelijk.

Deze vernieuwde aanpak levert zowel voor de woningcorporaties als voor de woningzoekenden aanzienlijke tijdwinst op, omdat het downloaden of afdrukken van documenten niet meer nodig is. De beslissing om de inkomenstoets digitaal te laten verlopen ligt bij de woningzoekende zelf, en heeft geen invloed op de uitkomst van de huuraanvraag.

Aanvraagprocedure voor woningcorporaties en woonruimteverdelers

Wat betreft de aanvraagprocedure: Woningcorporaties en woonruimteverdelers die onder de Woningwet vallen, kunnen gebruikmaken van dit systeem, mits zij een specifieke aanvraagprocedure doorlopen en aan de gestelde voorwaarden voldoen. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, biedt ondersteuning en informatie aan de corporaties bij het voorbereiden op en het gebruik van het systeem voor het delen van inkomensgegevens.

Tot slot, een interessant detail: Sinds 1 januari 2021 hebben woningzoekenden in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam in een pilotfase al ervaring opgedaan met deze snellere en veiligere methode van het delen van inkomensinformatie voor de aanvraag van een sociale huurwoning. De reacties waren positief: de meerderheid gaf de voorkeur aan deze nieuwe aanpak boven de oude methode, voornamelijk vanwege het gebruiksgemak.

Aanvraagprocedure digitaal delen inkomensgegevens voor woningcorporaties en woonruimteverdelers

Woningcorporaties en woonruimteverdelers die gebruik willen maken van het systeem van digitaal delen van inkomensgegevens, kunnen dit alleen doen als zij hiervoor de juiste autorisaties hebben. Daarvoor moeten zij allereerst voldoen aan de voorwaarden. Ook moeten zij een aantal formulieren indienen.

Aansluiten BV BSN en Diginetwerk

Om te kunnen controleren of het BSN past bij de persoonsgegevens van de woningzoekende dienen de Woningcorporaties en woonruimteverdelers aan te sluiten, al dan niet via een softwareleverancier op de BV BSN. Hiervoor dienen de organisaties geautoriseerd te worden voor het gebruik van de BV BSN.

De BV BSN is uitsluitend via Diginetwerk te benaderen. Er zijn een aantal Diginetwerk leveranciers. eGem is daarvan één en inmiddels zijn wij de eerste organisaties voor de digitale inkomenstoets aan het aansluiten op de BV BSN. Dit kan, indien gewenst, zelfs binnen twee weken.

Meer informatie

Nieuwsgierig wat eGem voor uw organisatie kan betekenen? Plan dan geheel vrijblijvend een online afspraak in via Teams.