VUM: Sleutel tot efficiënte arbeidsbemiddeling

6 februari 2024

In de dynamische wereld van werkzoekenden en vacatures is het cruciaal om efficiënt en effectief matchingsprocessen te faciliteren. Het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) staat centraal in deze missie. Ontwikkeld door de VNG, UWV en het ministerie van SZW, streeft VUM ernaar om de transparantie en toegankelijkheid van werkzoekenden- en vacaturegegevens over regio- en organisatiegrenzen heen te verbeteren. Dit artikel biedt een beknopt overzicht van wat VUM inhoudt, de voordelen van aansluiting, en de belangrijke aspecten van het programma, waaronder de matchingsfunctionaliteit, het VUM-portaal, en toekomstige ontwikkelingen. Met VUM wordt een nieuwe standaard gezet in hoe arbeidsmarktgegevens gedeeld en benut kunnen worden, ten voordele van zowel werkzoekenden als werkgevers.

Wat is VUM?

VUM, dat staat voor Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens, is een initiatief van de VNG, UWV en het ministerie van SZW om de transparantie van werkzoekenden- en vacaturebestanden over grenzen van regio’s en organisaties heen te vergroten. Het programma omvat een afsprakenstelsel, een gegevensstandaard voor profielen, en een API-gebaseerd uitwisselingsmechanisme waarbij zowel publieke als op termijn private arbeidsmarktactoren gegevens kunnen delen.

 

De voordelen van Aansluiten bij VUM

Aansluiten op VUM betekent voor bemiddelaars toegang tot een breder spectrum aan kandidaten en vacatures, ongeacht de software die zij gebruiken. Dit landelijke uitwisselingssysteem faciliteert een efficiëntere matchingsproces door de verschillende systemen van dienstverleners met elkaar te verbinden, wat het bemiddelingsproces aanzienlijk kan vereenvoudigen.

 

Matchingsfunctionaliteit binnen VUM

VUM zelf biedt geen directe matchingsfunctionaliteit. Het faciliteert de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen, waarna de daadwerkelijke matching door de bemiddelaars en hun software wordt uitgevoerd.

 

Het VUM-portaal: Een oplossing voor Niet-Aangesloten Software

Voor partijen wiens software nog niet direct kan koppelen met VUM, biedt het VUM-portaal, beheerd door het Inlichtingenbureau, een tijdelijke oplossing. Dit portaal slaat, in tegenstelling tot het uitwisselingsmechanisme zelf, wel gegevens op om uitwisseling mogelijk te maken.

Gegevensopslag en Privacy

VUM zelf slaat geen gegevens op; het faciliteert enkel de doorgifte van informatie. Bij gebruik van het VUM-portaal worden gegevens echter wel tijdelijk opgeslagen. Voor beide componenten zijn DPIA’s uitgevoerd om privacyrisico’s en gegevensverwerking in kaart te brengen.

 

Toekomstige Ontwikkelingen en Integratie

Met de geplande uitfasering van oudere UWV-systemen zoals Sonar en WBS, is VUM een essentieel onderdeel van de overgang naar een toekomstbestendig systeem voor de uitwisseling van matchingsgegevens. Dit wordt verder ondersteund door het programma Uitwisselingsmechanisme Werk voor gemeenten (UMw), dat vanaf april 2023 beschikbaar is voor gemeenten om op VUM aan te sluiten.

 

Blijf Op de Hoogte

Voor de laatste updates over VUM en de ontwikkelingen eromheen, kan men terecht op de website www.matchingsgegevens.nl en de VNG-website voor informatie over UMw.