Wat is de status van de NTA 7516?

25 april 2024

De NTA 7516 is een norm die specifieke eisen stelt aan veilige e-mail- en chatapplicaties voor de uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. Deze norm is van groot belang in de zorg- en welzijnssector, waar informatie-uitwisseling via e-mail en chat veelvuldig voorkomt.

Herziening en ontwikkeling

In 2024 start NEN (Nederlands Normalisatie-instituut), in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019. De huidige NTA 7516 wordt hierbij omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties. Daarnaast worden er twee technische afspraken (NTA’s) ontwikkeld. Deze herziening biedt voordelen, zoals toepasbaarheid buiten het zorgdomein en een basis voor certificering van softwareproducten.

Inhoud van de norm

NTA 7516 deel 1 beschrijft de eisen voor e-mail met persoonlijke gezondheidsinformatie. NTA 7516 deel 2 behandelt de eisen aan chat met persoonlijke gezondheidsinformatie. De norm richt zich op aspecten zoals beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, interoperabiliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Doelgroep

De norm is primair bedoeld voor zorgprofessionals en de organisaties waarin zij werken. De norm is echter ook van toepassing op gemeenten mede in kader van de WvGGZ. Ook patiënten, familieleden en mantelzorgers kunnen baat hebben bij de informatie in de norm. Leveranciers van e-mail- en chatoplossingen vinden in de norm de functionele voorwaarden waaraan hun producten moeten voldoen.

Hoe verhoudt zich dit tot ZorgMail?

In juni 2020 is Enovation met haar ZorgMail Secure e-mail oplossingen gecertificeerd tegen NTA 7516. Met het intrekken van het NTA 7516 certificaat van alle communicatiedienstenaanbieders in mei 2022 is er op dit moment geen actueel NEN certificatieschema beschikbaar waartegen leveranciers opnieuw getoetst kunnen worden. Voor meer informatie zie: nen.nl/register-nta-7516.

Enovation heeft de NTA 7516 implementatie van de ZorgMail Secure e-mail oplossingen ongewijzigd gelaten. Zodat, waar van toepassing, veilige mails van verschillende leveranciers interoperabel kunnen worden uitgewisseld.

Adoptie NTA 7516 vordert gestaag

Mede door het intrekken van het NTA 7516 certificaat van alle communicatiedienstenaanbieders in mei 2022 is er ruis ontstaan. Ook het ontbreken van inbound support voor DNSSEC / DANE voor Exchange Online heeft niet geholpen bij een snelle adoptie van de norm. Al lijkt hier in 2024 een oplossing voor te komen. In de praktijk valt de interoperabiliteit dan een beetje ook tegen, waardoor veel medewerkers alsnog veel e-mailberichten dienen te ontsleutelen met tokens.

Kortom, de NTA 7516 bevordert nu, maar vooral op termijn, veilige en interoperabele uitwisseling van e-mailberichten.