Meer keuzevrijheid
en kwaliteit

Door Diginetwerk verbonden. Eén manier van aansluiten voor iedereen.

Gemeente Bunschoten staat voor een moderne uitdaging: het waarborgen van hun dienstverlening ondanks ICT-storingen door calamiteiten zoals brand of cyberaanvallen. Hun oplossing? Een samenwerking met IT-specialist GTS Online, mede mogelijk gemaakt door eGem Diginetwerk, om een betrouwbare uitwijk mogelijk te maken.

 

Afhankelijkheid ICT-omgeving
De afhankelijkheid van ICT in gemeentelijke processen werd duidelijk tijdens een cyberoefening, waarbij bleek hoe cruciaal digitale systemen zijn voor dagelijkse diensten zoals het uitgeven van paspoorten en het verlenen van vergunningen. Christiaan Hartman, de initiator van de oefening en Regionale CISO en Informatiemanager bij de gemeente, benadrukt het belang van veerkracht in de ICT-infrastructuur om diensten snel te kunnen hervatten na een incident.

De verplichting voor gemeenten om binnen twee dagen na een calamiteit essentiële registraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) operationeel te hebben, legt extra druk op het vinden van robuuste uitwijkoplossingen.

Bunschoten wilde echter verder gaan door ook andere diensten snel te herstellen, iets wat hun vorige uitwijkoplossing niet meer kon garanderen.

De oplossing: Diginetwerk
Dankzij de flexibiliteit die Diginetwerk biedt, vond Bunschoten in GTS Online een partner die niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen maar ook extra maatwerk levert. GTS Online maakt gebruik van een eigen cloudplatform, waardoor een snelle en veilige uitwijkomgeving wordt gegarandeerd, met respect voor privacy en beveiliging door een fysiek gescheiden netwerk.

De praktische uitvoering van deze samenwerking heeft al positieve resultaten opgeleverd. Tijdens een test werd duidelijk dat de overstap naar de uitwijkomgeving snel en soepel kan verlopen, met de verwachting dat dit proces bij een volgende keer nog efficiënter zal zijn.

Een bijkomend voordeel is dat medewerkers weinig verschil merken, wat de continuïteit van de dienstverlening ten goede komt.

Aansluiting dankzij eGem
Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door eGem, die als erkende Diginetwerk-leverancier de technische koppeling faciliteert. Dit benadrukt de rol van Diginetwerk als een essentiële schakel voor moderne en veilige gemeentelijke dienstverlening, ook in uitwijkscenario’s. Het succes van Bunschoten en GTS Online onderstreept het potentieel van Diginetwerk voor andere gemeenten om hun uitwijkvoorzieningen te verbeteren, een stap die gezien de huidige afhankelijkheid van ICT alleen maar aan belang wint.

‘Diginetwerk wordt al door alle gemeenten gebruikt. Maar lang niet al die gemeenten weten dat het ook heel geschikt is voor uitwijkvoorzieningen. Het wordt tijd dat dat verandert.’

 

Bron: Logius

Durft u de stap te maken?

Maak een afspraak

Praktijkdocument opvragen