Multi-provider aansluiten op
Diginetwerk

“Via meerdere telecomproviders zijn wij op Diginetwerk aangesloten. Vakkundig, redundant en snel. Dat is krachtig.”

Op een zonnige woensdagochtend in september 2017 vertelt Joop van der Born, manager ICT Operations en CTO-ICT van de gemeente Amsterdam over de strategische keuze rondom het landelijke overheidsnetwerk Diginetwerk. Vol passie vertelt hij over het doorpakken met zijn team samen met de markt, de gewenste onafhankelijkheid en de door Amsterdam ingeslagen multi-vendor strategie. Het moet altijd werken.

Diginetwerk is zo’n basisvoorwaarde
“Veel collega gemeenten hebben nog weinig beeld bij het landelijke overheidsnetwerk Diginetwerk. Vaak is het nog een zwarte vlek. Diginetwerk? Waar heb je het over? Dat is wat ik vaak om mij heen hoorde. Inmiddels zijn alle belangrijke Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen op Diginetwerk aangesloten. Neem bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Maar ook de SUWI-keten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie met de Vreemdelingenketen zijn ontsloten. Diginetwerk wordt steeds bekender en dat is een goede zaak. Er is geen excuus meer om niet aan te sluiten. Diginetwerk is zo’n basisvoorwaarde. Dat moet je goed regelen.”

We gaan niet nog een netwerk maken
“Het mooie van Diginetwerk is dat het gebruik maakt van bestaande besloten overheidsnetwerken, zoals Suwinet, Gemnet, de Haagse Ring en eGem.

Het maakt dan ook niet meer uit op welk netwerk je bent aangesloten. Overheden zijn dan snel met elkaar verbonden. En niet onbelangrijk: overheden hoeven geen netwerk meer zelf te bouwen. Zij kiezen en sluiten gewoon aan op het netwerk wat hen past. Dat past precies in onze filosofie. We gaan als gemeente niet nog een netwerk maken. Dat ligt er namelijk al. Wij gebruiken de kracht van de markt. De wijze waarop Diginetwerk is ontworpen maakt dit mogelijk.”

Diginetwerk geeft minder afhankelijkheid
Joop vertelt verder over de migratie naar één centrale Amsterdamse ICT omgeving. “Dit is sinds maart dit jaar achter de rug. We hadden een behoorlijke uitdaging. Maar liefst 60 verschillende interne omgevingen hebben wij bij elkaar gebracht. Nu is het tijd om het robuuster en efficiënter te maken en om verder te rationaliseren. Ook op het gebied van netwerken. Netwerken gaan belangrijker worden. We wilde minder afhankelijk worden.

We wilden daarom een duale opgang naar Landelijke voorzieningen hebben. We zochten er daarom een speler bij. Diginetwerk zorgt ervoor dat dit mogelijk is.”

eGem kent de markt. De markt kent eGem.
“eGem kwam op het juiste moment; een mogelijkheid om een redundante aansluiting op Diginetwerk mogelijk te maken. Dat vind ik goed, want daarmee worden we meer robuust . eGem heeft al meerdere gemeenten aangesloten op Diginetwerk. De eGem architectuur is modern; hier is goed over nagedacht. Ook Logius, als strategisch beheerder van Diginetwerk, kijkt positief tegen eGem aan. Net als iedereen die ik heb geraadpleegd, van onze architecten tot externen en samenwerkende leveranciers in de keten. De keuze was toen snel gemaakt. Via meerdere telecomproviders zijn wij inmiddels door eGem op Diginetwerk aangesloten. Vakkundig, redundant en snel. Dat is krachtig.”

“Het mag niet zo zijn dat als een netwerkprovider niet levert, dat wij dan in Amsterdam geen verbinding meer hebben. Wij zetten daarom hoog in op Diginetwerk. Het moet altijd werken. eGem geeft ons dat vertrouwen.”

 

Wilt u ook redundant aansluiten op Diginetwerk?

 

Contact ons