Plaatsonafhankelijk
en volledig cloud

Door Diginetwerk verbonden. Eén manier van aansluiten voor iedereen.

Met het hele kantoor plaatsonafhankelijk en volledig in de cloud werken én in die werkomgeving alle gegevensuitwisseling met andere overheden via Diginetwerk laten lopen? Dat kan. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) ging je al voor. Softwareleverancier GouwIT sloot in dit traject meteen ook aan op Diginetwerk. ‘We hebben meteen de aansluiting met de grootste bandbreedte gekocht om klaar te zijn voor de toekomst.’

Veel veiliger dan internet
GouwIT, softwareleverancier voor de belangrijkste NBK applicatie, de belastingapplicatie, hielp het NBK bij dit traject. Bas Smulders (GouwIT) blikt terug op de eerste verkenningen, waarbij hij als teamleider systeembeheer betrokken was. ‘Ik weet nog dat de initiële vraag aan ons was om de belastingapplicatie die medewerkers nodig hebben voor plaatsonafhankelijk werken, op een veilige manier via internet te ontsluiten’, vertelt hij. ‘We hebben van alles onderzocht om dat op een zo veilig mogelijke manier voor elkaar te krijgen. Maar gezien de security die voor de back-end van de applicatie nodig en wenselijk was, vonden we de mogelijkheden via het internet allemaal onbevredigend. Tegelijkertijd werd steeds meer duidelijk over de toekomstbestendigheid van Diginetwerk.’

De knoop werd doorgehakt: de cloudoplossing zou niet inprikken op het internet, maar op Diginetwerk. Een unieke oplossing; het NBK was begin 2022 de eerste partij die het op die manier heeft ingericht.

GouwIT ook op Diginetwerk
Niet alleen het NBK maakte in dit traject een grote overstap. GouwIT innoveerde en investeerde ook in een Diginetwerkaansluiting
voor zichzelf. De partijen trokken samen op en implementeerden samen. ‘Wij zagen ook dat Diginetwerk steeds meer de standaard werd voor onze klanten met een publieke taak’, legt Bas uit. ‘Dus hebben we meteen de aansluiting met de grootste bandbreedte gekocht om klaar te zijn voor de toekomst. Naast het NBK hebben wij inmiddels ook al andere klanten daarmee kunnen aansluiten.’

Het levert een grote vereenvoudiging op, zegt Bas. ‘In het verleden moesten we voor elke klant waarvan wij de applicaties hosten een losse VPN inregelen. Sterker nog, vaak meerdere VPN’s. Overal lagen VPN-tunnels. Door gebruik te maken van Diginetwerk, hoeft dat niet meer. We hebben nu 1 manier van aansluiten voor iedereen. Dat maakt de opzet eenvoudiger en bespaart tijd in de implementatie.’

Centraal georganiseerd
Een groot voordeel dat Bas ziet in deze situatie, is dat specialistische partijen grote delen van de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het technische beheer van de applicatie ligt bij GouwIT. Bas: ‘Technisch zorgen wij vanuit onze omgeving via Diginetwerk direct voor koppelingen met bijvoorbeeld het Inlichtingenbureau. Daar heeft het NBK technisch geen rol meer in of zorgen meer over. Hetzelfde geldt voor het operationeel houden van Diginetwerk. Die verantwoordelijkheid ligt bij Logius en diens leveranciers.’

Blij met het resultaat
Kijkt Bas dus terug op een succesvolle transitie? Absoluut. ‘Afgebakende verantwoordelijkheden, minder foutgevoeligheid, eenvoud door uniformiteit, veiligheid’, noemt Bas als redenen. We kunnen dus zeker wel spreken van een succes.’

“Vanuit onze rol als koppelnetwerkaanbieder zijn wij gevraagd om een Diginetwerk-aansluiting te leveren bij zowel GouwIT als NBK. Bijzonder daarbij was het aansluiten van de cloudomgeving van NBK. Dit hadden we op deze wijze nog niet eerder gedaan. In de praktijk bleken wij echter al binnen één dag NBK aan te kunnen sluiten. We kijken daarom terug op een geslaagd traject” aldus Paul Bloemers, eGem.

 

Bron: Logius

Durft u de stap te maken?

Maak een afspraak

Praktijkdocument opvragen