Plaatsonafhankelijk
en volledig cloud

Door Diginetwerk verbonden. Eén manier van aansluiten voor iedereen.

Met het hele kantoor plaatsonafhankelijk en volledig in de cloud werken én in die werkomgeving alle gegevensuitwisseling met andere overheden via Diginetwerk laten lopen? Dat kan. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) laat zien hoe dat kan.

Context en belang gegevens klanten
Een groot deel van de bewoners van Noord-Nederland krijgt via het NBK belastingaanslagen op de (digitale) mat. ‘We versturen jaarlijks zo’n 1 miljoen aanslagen. Wij staan daarvoor bijvoorbeeld in verbinding met het Kadaster voor gegevens over adressen en met de Basisregistratie Personen’, schetst informatieadviseur Jakob Boer. ‘Dat maakt dat in onze systemen veel persoonsgegevens zitten waarvan we te allen tijde willen voorkomen dat ze op straat komen te liggen.’

Onder meer om de gewenste veiligheid te kunnen bieden, was het NBK al gebruik gaan maken van Diginetwerk: een besloten netwerk voor gegevensuitwisseling tussen organisaties met een publieke taak. ‘Daarmee hadden we in 1 klap de hoogste veiligheidsstandaarden geïmplementeerd’, verklaart Jakob. Maar in 2022 maakte het NBK zich op voor een grote transitie die ook op het vlak van gegevensuitwisseling een nieuwe uitdaging presenteerde.

Betrouwbare, overal toegankelijke ICT-werkplekomgeving
Het NBK had op dat moment namelijk veel problemen met de ICT-werkplekomgeving. ‘Met de toenmalige infrastructuur hadden we meerdere keren per week wel een storing. Op zo’n moment kan de hele organisatie zo 2 uur lang niks doen. 150 medewerkers. Tel maar uit hoeveel fte’s dat op jaarbasis zijn.’

Om daar verandering in te brengen, ging de organisatie op zoek naar een nieuw concept. ‘Een concept waarmee medewerkers ook met hun laptop in hun werkplekomgeving kunnen komen’, legt Jakob uit. ‘Waarmee we nauwelijks nog van die complexe lokale kantoorinfrastructuur zouden hebben en volledig in de cloud konden werken.’

Cloud als de oplossing
De knoop werd doorgehakt: de cloudoplossing zou niet inprikken op het internet, maar op Diginetwerk. Een unieke oplossing; het NBK was begin 2022 de eerste partij die het op die manier heeft ingericht.

Jakob: ‘Veel gangbaarder is dat medewerkers – als ze niet vanuit de kantooromgeving inloggen – eerst een VPN-verbinding tot stand moeten brengen. Met Diginetwerk op de achtergrond als volgende verbinding naar overheidsapplicaties. Door deze oplossing is die kantoor-VPN-verbinding bij ons niet nodig. We verbinden direct met Diginetwerk.’

Blij met het resultaat
Kijkt Jakob dus terug op een succesvolle transitie? Absoluut. ‘Afgebakende verantwoordelijkheden, minder foutgevoeligheid, eenvoud door uniformiteit, veiligheid en efficiënter werken, noemt Jakob als redenen. Hij zag het aantal storingen sinds de transitie drastisch omlaag gaan. ‘Begin 2023 hadden we last van de wereldwijde storing van Microsoft, maar die was binnen 2 uur opgelost. 1 keer in 8 maanden tijd. Dat is nogal anders dan de meerdere keren per week van vroeger. Naast het technische succes hebben we inmiddels ook een aantal gemeenten via Diginetwerk toegang verstrekt tot onze belastingapplicatie. Op deze manier kan een gemeentelijk KCC ook veilig gebruikmaken van onze belastingapplicatie. We kunnen dus zeker wel spreken van een succes.’

“Vanuit onze rol als koppelnetwerkaanbieder zijn wij gevraagd om een Diginetwerk aansluiting te leveren bij Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Bijzonder daarbij was het aansluiten van de cloudomgeving van NBK. Dit hadden we op deze wijze nog niet eerder gedaan. In de praktijk bleken wij echter al binnen één dag NBK aan te kunnen sluiten. We kijken daarom terug op een geslaagd traject” aldus Paul Bloemers, eGem.

 

Bron: Logius

Durft u ook de stap te maken?

Maak een afspraak

Praktijkdocument opvragen