Veilig Digitaal Communiceren (VDC) is gericht op het mogelijk maken van beveiligd emailverkeer tussen overheden en organisaties met een publieke taak. Hiertoe wordt Diginetwerk geschikt gemaakt om veilig emailverkeer te faciliteren, als uitbreiding op het reeds bestaande veilige berichtenverkeer.

VDC over eGem Diginetwerk

De noodzaak tot het beveiligen van het reguliere mail verkeer neemt alsmaar toe. Zodra de berichten-uitwisseling bij proces- of domein specifieke applicaties niet toereikend is wordt vaak uitgeweken naar reguliere email. Voor persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie is reguliere email echter onvoldoende veilig.

E-mailen via Diginetwerk biedt een oplossing en kan worden gebruikt voor alle sectoren en domeinen waarbinnen de doelgroep onderling communiceert. Veilig Digitaal Communiceren bouwt voort op de bestaande functionaliteit voor beveiligd e-mailen zoals deze nu al binnen de Rijksoverheid gebruikt wordt (de Haagse Mail Relay (HMR)). Het gebruiksveld van die bestaande oplossing wordt daarmee uitgebreid naar de decentrale overheden en uitvoerders van overheidstaken.

VDC via Diginetwerk

Partijen die reeds gebruik maken van Diginetwerk kunnen met enkele aanpassingen binnen hun reguliere (mail-) beheervoorzieningen gebruik maken van veilig digitaal communiceren over Diginetwerk. Daarom ligt de inzet van de Diginetwerk voor de hand. Diginetwerk is een bouwsteen van de Generieke Digitale Infrastructuur.

 

eGem Diginetwerk

eGem wil bij u het verschil maken door de persoonlijke aanpak, kennis van zaken en beste dienstverlening.

eGem Diginetwerk onderscheidt zich door:

  1. Korte en flexibele contractduren
  2. Een publieke IP-reeks van Logius
  3. Geen afhankelijkheid van slechts een Telecomleverancier

Lees verder over veilig mailen

 Regel het vandaag nog

En ontvang een vrijblijvende offerte.