Via GBA-V hebben gemeenten en afnemers altijd de beschikking over de meest actuele persoonsgegevens. eGem verzorgt hierbij voor uw Diginetwerk en/of Digikoppeling aansluiting.

GBA-V

De GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in deze centrale, landelijke database. Het bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven.

De database wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe ‘persoonslijst’ naar de GBA-V zodra een of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een onlineservice zorgt vervolgens voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset aan afnemers. De voorziening levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Basisregistratie Personen.

Om daadwerkelijk aangesloten te kunnen worden op deze GBA-V moet een organisatie:
– een overheidsorgaan zijn met een eigen publiekrechtelijke taak waarvoor de gegevens uit de GBA-V noodzakelijk zijn of
– een bijzondere derde zijn in de zin van de Wet BRP.

De Rijksdienst voor Identiteitsgevens (RvIG) is verantwoordelijk voor genoemde GBA-V. Voorheen was deze dienst uitsluitend te bereiken via Gemnet. Nu kunnen organisaties ook aansluiten via Diginetwerk en/of via Digikoppeling op de systemen van RvIG, waaronder dus de GBA Verstrekkingsvoorziening.

Diginetwerk

Aansluiten op de GBA-V is dus mogelijk via Diginetwerk.

Diginetwerk is het besloten netwerk van de overheid. Via dit besloten netwerk kunnen overheden gegevens, zoals de GBA-V data, die een hoge mate van beveiliging vereisen, veilig uitwisselen met andere overheden. Lees meer.

 

eGem Diginetwerk

Wij maken bij u het verschil door de persoonlijke aanpak, kennis van zaken en beste dienstverlening.

eGem Diginetwerk onderscheidt zich door:

  1. Korte en flexibele contractduren
  2. Een publieke IP-reeks van Logius
  3. Geen afhankelijkheid van slechts één Telecomleverancier

Meer weten over ons?

 

Digikoppeling

Via onze Digikoppeling is GBA-V ook te bereiken en daardoor kunt u kiezen.

Digikoppeling is namelijk een standaard waarmee ook veilig en betrouwbaar berichten kunnen worden uitgewisseld. En met eGem sluit u voordelig, slim en robuust aan.
Lees meer.

 

Regel het vandaag nog

En ontvang een vrijblijvende offerte.