ZorgMail heeft als voordeel dat u gestandaardiseerd gegevens over een burger uit kan wisselen met zorgverleners. De gegevens kunnen vervolgens door u en zorgverleners direct in een informatiesysteem worden geïntegreerd.

Gekoppeld informatiesysteem
Veel zorgverleners, waaronder bijna alle huisartsen en paramedici, beschikken over zo’n informatiesysteem. Overtypen of knippen en plakken is daarmee verleden tijd. Zij werken reeds tientallen jaren geautomatiseerd (EDI) en met succes: ruim 66.000.000 berichten worden jaarlijks verzonden. Eindgebruikers die niet in het bezit zijn van een gekoppeld informatiesysteem, kunnen toch EDI berichten ontvangen. Dit kan omdat centraal op het ZorgMail platform het EDI bericht vertaald kan worden naar een leesbaar formaat.

ZorgMail App
Ambtenaren hebben te maken met een grote administratieve druk. Ook de noodzaak om op elk moment en vanaf elke locatie veilig elektronische berichten te kunnen versturen neemt toe. Men wil immers andere ketenpartners tijdig en professioneel informeren over een cliënt. In ’het veld’ zijn niet altijd de juiste middelen beschikbaar. Met de ZorgMail App wordt bovenstaande problematiek ondervangen. De ZorgMail App biedt de ambtenaar de mogelijkheid om op locatie, vanaf een HTML5 ondersteunend mobile device, een gestructureerd bericht (EDI) aan te maken en deze beveiligd te verzenden naar een willekeurige zorgverlener die gebruikmaakt van ZorgMail. Dit stelt de ambtenaar in staat meer tijd te besteden aan de burger en minder aan administratie. De verzonden berichten worden niet opgeslagen op de gebruikte mobile devices in het kader van het NEN7510 beleid.