Deze veilige e-mailoplossing wordt als een gehoste dienst aangeboden met volledig OS- en applicatie beheer en is bij uitstek geschikt om ook veilig te communiceren met burgers en zorgverleners die niet zijn aangesloten op ZorgMail. Voor deze communicatiestroom wordt e-mail encryptie toegepast. Hierbij wordt elk e-mail bericht versleuteld met een uniek wachtwoord. Verder beschikt ZorgMail over dataleakpreventation (DLP). Hiermee wordt email op het moment dat de inhoud van de e-mail medisch inhoudelijke informatie bevat, ook automatisch veilig verzonden.

Office 365
In toenemende mate stappen organisaties over naar diensten in de Cloud. Eén van deze diensten is Office 365. Ook gebruikers van Office 365 kunnen veilig e-mailen met ZorgMail. Vanuit Office 365 kunnen Connectors worden opgezet voor uitgaand- en inkomend e-mailverkeer. Deze Connectors worden met een certificaat opgezet zodat een TLS verbinding tot stand kan worden gebracht.