Diginetwerk in klare taal

25 januari 2016

Inleiding

De term Diginetwerk valt wel eens als het gaat om netwerken en overheden. Maar wat is het nu eigenlijk? Wat kunt u er vooral mee als (lokale) overheid? Wie mogen er op aansluiten of zijn zelfs al aangesloten? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van besloten netwerken? eGem beantwoordt deze vragen hieronder beknopt om u een eerste indruk te geven.

 

Wat is nu eigenlijk Diginetwerk?

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen. Door aan te sluiten bij één van de besloten gekoppelde (overheids)netwerken maakt u gebruik van het afsprakenstelsel. U kan hierbij zelf de keuze maken bij welke netwerkbeheerder u wenst aan te sluiten. Eenmaal aangesloten kunt u met alle aangesloten overheidsorganisaties communiceren. En dat via slechts één verbinding.

 

Wat kunt u als (lokale) overheid met Diginetwerk?

Met één netwerkaansluiting communiceert u efficiënt en betrouwbaar met alle aangesloten overheidsorganisaties. Eén standaardwijze van beheer en beveiliging van de gekoppelde besloten netwerken, centraal verzorgd. Dit zorgt voor optimale beschikbaarheid, eenvoud en voor goedkopere berichtuitwisseling tussen overheden. Bijvoorbeeld om aan te sluiten op het UWV portaal, de Basis Registratie Personen (BRP) of op de Landelijke Voorziening WOZ (LVWOZ).

 

Wie mogen aansluiten en welke overheden maken er al gebruik van Diginetwerk?

Diginetwerk is bestemd voor alle overheidsorganisaties (zoals bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en provincies) en private organisaties met een publieke taak (denk hierbij aan verzekeraars, pensioenfondsen en notarissen). Doordat Diginetwerk bestaande (overheids) netwerken heeft gekoppeld is het aantal aangesloten overheidsorganisaties fors en dat maakt aansluiten nu al interessant.

 

Wat zijn de ontwikkelingen voor de komende tijd?

Uit het regeerakkoord volgt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal moeten kunnen regelen. Digitalisering is daarbij niet het uiteindelijke doel, maar een belangrijk middel om betere dienstverlening aan burgers en bedrijven te kunnen leveren, zo mogelijk in combinatie met een hogere efficiëntie. Diginetwerk is één van de middelen die de komende tijd meer en meer ingezet gaat worden. Eenvoudige, maar vertrouwde gegevensuitwisseling is namelijk een must. Diginetwerk zorgt hiervoor.

 

In een reeks van vier delen gaat eGem nader in op bovenstaande vragen en antwoorden. Volgende week deel 1: Wat is nu eigenlijk Diginetwerk? Mocht u naar aanleiding van deze reeks vragen en/of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.

 

Meer Diginetwerk informatie