Wat is nu eigenlijk Diginetwerk?

8 februari 2016

Deel 1 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal.

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen. Door aan te sluiten bij één van de besloten gekoppelde (overheids)netwerken maakt u gebruik van het afsprakenstelsel. U kan hierbij zelf de keuze maken bij welke netwerkbeheerder u wenst aan te sluiten. Eenmaal aangesloten kunt u met alle aangesloten overheidsorganisaties communiceren. En dat via slechts één Diginetwerk verbinding.

 

Koppelnetwerken

De besloten netwerken die onderdeel zijn van Diginetwerk noemen we koppelnetwerken. Voorbeelden van koppelnetwerken zijn eGem, Suwinet en de Haagse Ring. Elk koppelnetwerk heeft zijn eigen kenmerken en identiteit. Zo is Suwinet met name bedoeld voor berichtuitwisseling binnen het taakveld Werk en Inkomen. De Haagse Ring bedient met name de ministeries in Den Haag en eGem biedt diverse mogelijkheden aan lokale overheden, zoals gemeenten, Sociale Werkvoorziening (SW bedrijven), waterschappen en provincies.

 

 

De Koppelnetwerken zijn fysiek gekoppeld via het Koppelnet Publieke Sector (KPS). Het Koppelnet bevindt zich in twee datacentra en elke Koppelnetwerk is hiermee redundant verbonden. De beschikbaarheid van Diginetwerk is dan ook hoog. Logius (een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beheert het Koppelnet. Logius bespaart de overheid kosten doordat beheer centraal (in gemeenschappelijkheid) plaatsvindt.

eGem als onderdeel afsprakenstelsel Diginetwerk

Publieke IP-nummers

Het zomaar koppelen van besloten netwerken is uiteraard niet mogelijk. Hiervoor zijn standaarden noodzakelijk. Een belangrijke standaard is het gebruik van Publieke IP-nummers. U kunt het vergelijken met het telefoonnetwerk en de telefoonnummers; er is altijd maar één telefoonnummer beschikbaar. Hierdoor worden conflicten voorkomen en komt u bij het bellen van bijvoorbeeld ons nummer 088-9600800 niet uit bij Pizzeria eGem maar bij eGem | Overheid & ICT.

De publieke IP-nummers zijn in de meeste gevallen in eigendom van Logius en deze worden ter beschikking gesteld aan de aan te sluiten organisaties. Indien een aangesloten organisatie van koppelnetwerk wenst te veranderen vanwege bijvoorbeeld betere dienstverlening en tarieven dan is dat veelal mogelijk. Net zoals u dus gewend bent om uw eigen telefoonnummer met nummerbehoud mee te mogen nemen naar een andere provider. Vraag hierom bij uw koppelnetwerkbeheerder, zodat u ook in de toekomst keuzevrijheid heeft.

 

Veiliger alternatief

Diginetwerk staat los van het internet. Door dit besloten karakter is het een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties. Mocht er zich een veiligheidsprobleem voor doen op het internet, dan kunnen overheden via Diginetwerk gegevens blijven uitwisselen. Dit geldt met name ook bij storingen, zoals de landelijke internetstoring op 13 mei 2015 bij het internetknooppunt AMS-IX. Diginetwerk draait dan gewoon door.

In een reeks van vier delen gaat eGem nader in op Diginetwerk. Dit keer las u deel 1: Wat is nu eigenlijk Diginetwerk? In deel 2 leest u: Wat kunnen (lokale) overheden met Diginetwerk?

 

Meer weten over de ervaringen van gemeenten met eGem Diginetwerk, zoals bijvoorbeeld gemeente Molenlanden en gemeente Amsterdam? Of hoe u een combinatie maakt met GT-VAST? Neem dan hier een kijkje.