Wat kunnen (lokale) overheden met Diginetwerk

2 maart 2016

Deel 2 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal.

In deel 1: Wat is nu eigenlijk Diginetwerk?” hebben wij uitvoerig de kenmerken van Diginetwerk beschreven. In dit deel gaan wij in op de mogelijkheden en de voordelen voor overheden.

De behoefte om als overheden gegevens onderling uit te wisselen is de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar toegenomen. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. Een actueel voorbeeld hiervan is de gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Door de behoefte naar wijk- en gezinsgerichte aanpak is gegevensuitwisseling tussen professionals in de keten (zorgaanbieders en gemeenten) toegenomen. Daarnaast dienen gemeenten en uitvoeringsorganisaties de verantwoordingsinformatie op orde te hebben. Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is dus cruciaal.

 

Risico’s minimaliseren

Op dit moment zijn er meerdere standaard mogelijkheden voor overheden wat betreft het transport van berichten. Internet is daarvan de bekendste variant. Internet is overal beschikbaar en is niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschappij. In de communicatie tussen overheden en burgers wordt internet dan ook al veelvuldig toegepast. Internet brengt ook een aantal risico’s qua beveiliging en beschikbaarheid met zich mee. In de meeste gevallen zijn deze risico’s aanvaardbaar. Echter als het gaat om bedrijfskritische en privacy-gevoelige informatie, ligt dat vaak anders. Als overheid wil je op deze punten de risico’s minimaliseren om de schade bij gelekte informatie te beperken en negativiteit in het nieuws te voorkomen.

Het toepassen van besloten netwerken kan dan nuttig zijn. Simpelweg omdat ze los staan van het internet. Er zijn al meerdere besloten overheidsnetwerken in Nederland. Probleem opgelost zou je zeggen. Nee, de overheidsnetwerken kunnen niet zondermeer met elkaar communiceren. Ze hebben allemaal hun eigen regels en voorwaarden. Om deze reden zijn sommige overheden niet op één, maar vaak op meerdere besloten netwerken aangesloten. Een dure aangelegenheid.

 

Gegarandeerde beschikbaarheid

Diginetwerk zorgt er voor dat deze besloten netwerken wel gestandaardiseerd met elkaar kunnen communiceren en dat je als overheid maar één keer hoeft aan te sluiten. Zonder gedoe en met een garantie op beschikbaarheid.

De voordelen volgens eGem op een rijtje:

 1. Slechts één keer aansluiten
  Eenmaal als overheid aangesloten op Diginetwerk betekent dat u alle collega-overheden eenvoudig kan bereiken. U heeft geen meerdere verbindingen van verschillende besloten netwerk leveranciers meer nodig.
 1. Geen conflicten meer door gebruik Publieke IP-adressen
  Diginetwerk werkt met Publieke IP-adressen. Dit is een wereldwijde standaard en het voordeel hiervan is dat een adres uniek is in de wereld. Conflicten behoren daarom tot het verleden.
 1. Aansluitpartij naar keuze
  Het maakt niet meer uit via welke aansluitpartij u wenst aan te sluiten. Elke aansluitpartij voorziet u in een gestandaardiseerde wijze van Diginetwerk. Het onderscheid zit in de kwaliteit van de dienstverlening en de serviceverlening. U kunt dus kiezen.
 1. Geen vendor lock-in meer door gebruik van IP-adressen van Logius
  Doordat de meeste aansluitpartijen de adressen van Logius gebruiken, bestaat de mogelijkheid ook om met behoud met uw toegewezen IP-adressen te verhuizen naar de aansluitpartij naar keuze. Dit betekent dat u niet hoeft om te nummeren bij een eventuele verhuizing.
 1. Beschikbaarheid geborgd door een SLA
  Bij een Diginetwerk aansluiting ontvangt u ook een Service Level Agreement (SLA). Hierdoor krijgt u garanties op beschikbaarheid van de Diginetwerk verbinding.
 1. Veiliger alternatief voor internet
  Ondanks dat internet voor veel berichtuitwisselingen prima voldoet, is voor uitwisseling van privacy-gevoelige informatie Diginetwerk een must. Diginetwerk staat los van het internet en dat is een geruststellende gedachte.
 1. Nu aansluiten zorgt voor het juiste fundament
  U kunt nu al laagdrempelig aansluiten op Diginetwerk en standaard communiceren met andere overheden. Bijvoorbeeld om aan te sluiten op het UWV portaal of op de Landelijke Voorziening WOZ (LVWOZ). Diginetwerk is het fundament onder uw informatiehuishouding. Zorg dat deze aanwezig is voordat u verder gaat bouwen.

Kortom wat kunt u als overheid met Diginetwerk? U communiceert met één netwerkaansluiting efficiënt en betrouwbaar met alle aangesloten overheidsorganisaties. Eén standaardwijze van beheer en beveiliging van de gekoppelde besloten netwerken, centraal verzorgd. Dit zorgt voor optimale beschikbaarheid, eenvoud en voor goedkopere berichtuitwisseling tussen overheden.

 

In een reeks van vier delen gaat eGem nader in op Diginetwerk. Dit keer las u deel 2: Wat kunnen (lokale) overheden met Diginetwerk? Volgende keer deel 3: Wie mogen aansluiten en welke overheden maken er al gebruik van Diginetwerk?

 

En welke voordelen voegt eGem als koppelnetwerk hier aan toe? Lees hierover meer op deze pagina.