Wat zijn de Diginetwerk ontwikkelingen?

17 april 2016

Deel 4 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal.

In deel 3: “Wie mogen er aansluiten op Diginetwerk?” hebben wij uitvoerig de aansluitvoorwaarden en fases na opdrachtverstrekking beschreven. In dit laatste deel van onze blogserie gaan wij in op de ontwikkelingen rondom het Diginetwerk, zoals de nieuwe wet GDI.

Een belangrijke ontwikkeling rondom Diginetwerk is de wet GDI. Deze wet moet het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur wettelijk regelen. De wet regelt het gebruik van het geheel van voorzieningen, standaarden en basisregistraties die sinds de komst van de Digicommissaris de Generieke Digitale Infrastructuur zijn gaan heten. De wet is nodig om het rijksprogramma Digitaal 2017 mogelijk te maken.

 

Generieke Digitale Infrastructuur

Het is goed dat Diginetwerk onderdeel van de wet GDI uit gaat maken. De wet geeft een democratische legitimatie aan wat er tot dusver voor de elektronische overheid is ontwikkeld en al in gebruik is genomen. Daarnaast worden de verantwoordelijkheden van ministers formeel worden vastgelegd. De governance van Diginetwerk wordt dan nog beter geregeld. Ook regelt de wet de verplichtingen die bestuursorganen hebben rond het gebruik van de voorzieningen; verplichtingen die er nu eigenlijk nog niet zijn.

In principe zijn dadelijk alle bestuursorganen verplicht om aan te sluiten op de genoemde voorzieningen. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als met aansluiting onevenredige kosten zijn gemoeid, of in de uitzonderlijke gevallen dat het onverantwoord of onzinnig is om aan te sluiten. De wet gaat niet in één keer door de 2e en 1e kamer. Stap voor stap wordt de wet doorgevoerd, waarbij de allerbelangrijkste zaken als eerste aan de beurt zijn.

 

Gefaseerd aansluiten

Minister Plasterk heeft de Kamer beloofd het voorstel voor de Wet GDI eind 2016 in te dienen. Tot die tijd moet er nog heel wat overleg en toetsing plaatsvinden. Tot de zomer vindt er een Privacy Impact Assessment plaats en wordt het wetsvoorstel opgesteld, evenals een invoeringsplan. In juli begint er een internetconsultatie en adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel. In het najaar is er dan tijd voor verdere bestuurlijke besluitvorming en het advies van de Raad van State.

Wachten met het aansluiten op Diginetwerk kan, maar is niet altijd even handig. Voor de toegang tot het UWV portaal (voorheen Stekker4only) is Diginetwerk al een verplichting. En veel voorzieningen zijn al aangesloten op Diginetwerk, zodat een gefaseerde en gecontroleerde migratie nu al tot de mogelijkheden behoort. Voor elke organisatie ligt dit echter weer anders. Laat u daarom goed informeren naar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.